Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00061

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 347 040 EUR

Termín realizácie projektu: 10/2022-09/2025

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00099

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 141 840 EUR

Termín realizácie projektu: 01/2023-12/2025

 

Kód projektu: 09I03-03-V01-00110

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 141 840 EUR

Termín realizácie projektu: 03/2023-02/2026

 

Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda

 

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 47, 040 01 Košice

 

Miesto realizácie projektu: Watsonova 47, 04001 Košice

 

Hlavným cieľom projektov je podporiť výskumných pracovníkov, ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri relokácii ich výskumnej činnosti na Slovensko na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníkov u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.