Akreditácie

Akreditácie Ústavu Materiálového Výskumu, v. v. i.

Slovenskej Akadémie Vied v Košiciach

Akreditačné hodnotenie 2022 (obdobie rokov 2016 až 2021):

Správa (v anglickom jazyku – „Questionnaire“) k akreditačnému hodnoteniu (.pdf)