Základné info

Giretová, Mária MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922454
Fax: 421/55/7922408