Základné info

Oroszová, Lenka Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 055/7922 432