Základné info

Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922495
Fax: +421/55/7922408