Dozorná rada ÚMV SAV, v.v.i.

Ing. Romana Jurkiewiczová
Úrad Slovenskej akadémie vied
Tel: +421 2 57510 194
E-mail: jurkiewiczova(at)up.upsav.sk

Dr. Ing. František Simančík
Úrad Slovenskej akadémie vied
Tel: +421 905 336 021
E-mail: simancik(at)up.upsav.sk

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Tel: +421 55 6222 608
E-mail: pavol.sovak(at)upjs.sk