Základné info

Šmidová, Katarína Ing.

Tel.: 055/7922114
Fax: 055/7922117