Základné info

Kušnírová, Katarína Mgr. , PhD.

vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922432
Fax: +421/55/7922408