Základné info

Petruš, Ondrej RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Fax: 055/7922408