Základné info

Petrov, Anton Ing.

doktorand
Fax: 055/7922408