Základné info

Sedlák, Tomáš

odborný pracovník ÚSV
Tel.: +421/55/7922405
Fax: +421/55/7922408