Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; skrátená podoba názvu organizácie: Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i., založený v r. 1955, je jedným z vedúcich inštitútov strednej Európy v oblasti práškových technológií/materiálov, nano-materiálov a kompozitov s keramickou matricou. Vedecká orientácia ÚMV SAV (75 zamestnancov, z toho 3 profesori, 5 DrSc., 33 PhD.) je zameraná na rozvoj a skúšanie nových materiálov (dizajn a skúmanie mikroštruktúry, fyzikálne a mechanické vlastnosti, deformácia a charakteristika lomu rozličných materiálov pri nízkych, izbových a vysokých teplotách) a nových technológií s aplikáciou v doprave, energetike, informatike atď.