Základné info

Molčanová, Zuzana Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922464
Fax: +421/55/7922408