Iné domáce projekty

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
v rámci dotačného programu.
 

 

Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 47, 040 01 Košice

Výška dotácie: 115 000,- €

Termín realizácie projektu: 02/2023 – 11/2023

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň slovenských subjektov prostredníctvom výskumu a vývoja moderných nanovlákenných materiálov pre biologickú a chemickú dekontamináciu ovzdušia a vody. Tieto pripravované materiály budú určené pre výrobu 2D a 3D membránových štruktúr z  moderných fotokatalyticky aktívnych materiálov pre použitie vo filtračných, klimatizačných a ventilačných jednotkách.

 

Prídavná flexibilná balistická nanokompozitná ochrana horných a dolných končatín

Názov a sídlo prijímateľa: Konštrukta – Defence, a.s., Dubnica nad Váhom

Partner: Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 47, 040 01 Košice

Výška dotácie: 80 000,- €

Termín realizácie projektu: 02/2023 – 11/2023

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť technologickú úroveň slovenských subjektov prostredníctvom výskumu a vývoja nových nanokompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou odolnosťou proti mechanickým a tepelným účinkom fragmentov (črepín) súčasnej výbušnej munície a mín, ktoré budú určené pre prídavnú flexibilnú balistickú ochranu horných a dolných končatín.