Základné info

Csanádi, Tamás MSc., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922412
Fax: +421/55/7922408