Vedecká rada ÚMV SAV, v.v.i.

Interné členky a členovia VR ÚMV SAV, v.v.i.

  • Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. – predsedníčka
  • RNDr. Magdaléna Strečková, PhD. – podpredsedníčka
  • Mgr. Ivan Petryshynets, PhD. – tajomník
  • Ing. Ľubomír Medvecký, DrSc. – člen
  • RNDr. Viera Homolová, PhD. – členka
  • Ing. Erika Múdra, PhD. – členka

Externé členky a členovia VR ÚMV SAV, v.v.i.

  • Prof. Ing. Mária Hagarová, PhD. – členka , Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej   Univerzity v Košiciach
  • Prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. – člen, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
  • Ing. Ján Bača –  člen, U. S. Steel  Košice