Vedecká rada ÚMV SAV, v.v.i.

Interní členovia VR ÚMV SAV, v.v.i.

 • Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. – predseda
 • Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. – podpredsedníčka
 • Mgr. Ivan Petryshynets, PhD. – tajomník
 • RNDr. Helena Bruncková, PhD.
 • RNDr. Viera Homolová, PhD.
 • Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
 • doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
 • Ing. Viktor Puchý, PhD.
 • RNDr. Magdaléna Strečková, PhD.

Externí členovia VR ÚMV SAV, v.v.i.

 • Prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.
 •  Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
 • Prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
 • RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.