Základné info

Gajdošová, Glória JUDr.

Tel.: 055/ 7922101
Fax: 055/7922117