Základné info

Sedlák, Richard Ing., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922400
Fax: +421/55/7922408