Základné info

Girman, Vladimír Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník