Základné info

Kovaľ, Karol Ing., PhD.

odborný pracovník s VŠ
Tel.: +421/55/7922424
Fax: +421/55/7922408