Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Ballóková, Beáta Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, predseda ZO OZ
bballokova@saske.sk +421/55/7922 411
Ceniga, Ladislav Ing. Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
lceniga@saske.sk
Csík, Dávid Ing.
doktorand
dcsik@saske.sk
Čiripová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
lciripova@saske.sk +421/55/7922 445
Ďurčová, Miroslava Ing.
mdurcova@saske.sk 055/7922473
Ďurišinová, Katarína Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
kdurisinova@saske.sk +421/55/7922 496
Džunda, Róbert Ing., PhD.
vedecký pracovník
rdzunda@saske.sk +421/55/7922 424
Džupon, Miroslav RNDr., PhD.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mdzupon@saske.sk +421/55/ 7922 427, 055/ 7922491
Falat, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
lfalat@saske.sk +421/55/7922 443
Homolová, Viera RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vhomolova@saske.sk +421/55/7922 444
Chabak, Yuliia doc. Ing., DrSc.
vedecký pracovník
ychabak@saske.sk 055/7922433
Iefremenko, Vasyl Prof. Ing., DrSc.
vedecký pracovník
viefremenko@saske.sk 055/7922433
Kováč, František RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
fkovac@saske.sk +421/55/7922446
Kromka, František Ing., PhD.
vedecký pracovník
fkromka@saske.sk +421/55/7922463
Kušnírová, Katarína Mgr. , PhD.
vedecký pracovník
kkusnirova@saske.sk +421/55/7922432
Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
omilkovic@saske.sk +421/55/7922495
Molčanová, Zuzana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
molcanova@saske.sk +421/55/7922464
Motýľ, Rastislav
ostatný pracovník
rmotyl@saske.sk
Motýľová, Marcela Ing.
doktorand
mmotylova@saske.sk 055/7922473
Nigutová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
nigutova@saske.sk 055/7922 432
Oroszová, Lenka Mgr., PhD.
vedecký pracovník
loroszova@saske.sk 055/7922 432
Petryshynets, Ivan Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ipetryshynets@saske.sk +421/55/7922442
Podobová, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
mpodobova@saske.sk +421/55/7922448
Puchý, Viktor Ing., PhD.
vedecky pracovík
vpuchy@saske.sk +421/55/7922448
Saksl, Karel doc. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
ksaksl@saske.sk +421/55/7922457
Varcholová, Dagmara Ing., PhD.
vedecký pracovník
dvarcholova@saske.sk
Zurnadzhy, Vadym doc. Mgr., PhD.
vedecký pracovník II.b
vzurnadzhy@saske.sk