Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Albov, Dmitry Mgr., PhD.
vedecký pracovník II.b
dalbov@saske.sk 055/7922417
Andrejovská, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
jandrejovska@saske.sk +421/55/
Csanádi, Tamás MSc., PhD.
samostatný vedecký pracovník
tcsanadi@saske.sk +421/55/7922412
Dorčáková, Františka Ing., PhD.
vedecký pracovník
fdorcakova@saske.sk +421/55/7922 801
Dusza, Ján prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
jdusza@saske.sk +421/55/7922 489
Girman, Vladimír Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vladimir.girman@upjs.sk, vgirman@saske.sk
Hrubovčáková, Monika RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mhrubovcakova@saske.sk +42155/7922452
Hviščová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
phviscova@saske.sk +421/55/7922426
Hvizdoš, Pavol doc. RNDr., DrSc.
riaditeľ, vedúci vedecký pracovník
phvizdos@saske.sk 055/ 7922 402
Ivor, Michal Ing.
doktorand
mivor@saske.sk +421/55/7922412
Janovec, Jozef prof. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
jjanovec@saske.sk +421/55/7922441
Kabátová, Margita Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mkabatova@saske.sk +421/55/7922461
Kepič, Ján Ing., PhD.
vedecký pracovník
jkepic@saske.sk +421/55/7922802
Koribanich, Ihor MSc.
doktorand
ikoribanich@saske.sk
Kovalčíková, Alexandra Ing., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka
akovalcikova@saske.sk +421/55/7922426
Kumar Ravikumar, Yogesh Ing.
doktorand
kravikumar@saske.sk 055/7922473
Kvetková, Lenka Ing., PhD.
vedecký pracovník
lkvetkova@saske.sk +421/55/7922488
Lisnichuk, Maksym Mgr., PhD.
vedecký pracovník
mlisnichuk@saske.sk
Lofaj, František doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
flofaj@saske.sk +421/55/7922407
Medveď, Dávid Ing. , PhD.
vedecký pracovník
dmedved@saske.sk +421/55/7922430
Mohammadi Khounsaraki, Gholamreza MSc.
gmohammadi@saske.sk, ghohamadi.kh@gmail.com 055/7922473
Múdra, Erika Ing., PhD.
vedecký pracovník
emudra@saske.sk +421/55/7922434
Naughton Duszová, Annamária Ing., PhD.
vedecký pracovník
aduszova@saske.sk 055/7922412
Nemesh, Kateryna Mgr.
knemesh@saske.sk
Petrov, Anton Ing.
doktorand
petrov@saske.sk
Petruš, Ondrej RNDr., PhD.
vedecký pracovník
opetrus@saske.sk
Sedlák, Richard Ing., PhD.
Samostatný vedecký pracovník
rsedlak@saske.sk +421/55/7922400
Shepa, Ivan Mgr., PhD.
Vedecky pracovnik
ishepa@saske.sk +421/55/7922434
Vojtko, Marek Ing., PhD.
vedecký pracovník
mvojtko@saske.sk +421/55/7922430