Expertízy

  • Rezonančno-antirezonančná metóda charakterizácie piezoelektrických senzorov pre parkovacie snímače
  • laboratórium in vitro testovania biomateriálov zamerané na testovanie cytotoxicity biomateriálov a analýzy špecifických markerov prostredníctvom komerčne dostupných etablovaných bunkových línii zvieracieho pôvodu

Patenty:

  • MEDVECKÝ, Ľ. – ŠTULAJTEROVÁ, R.: Spôsob prípravy pórovitých kalcium fosfátových materiálov a kompozitov. Patent č. 287378.ÚPV SR 2010
  • MEDVECKÝ, Ľ. Kalcium fosfátová cementová prášková zmes a spôsob jej prípravy. Patent č. 285607. ÚPV SR 2016
  • BUREŠ, R.-STREČKOVÁ, M.-FÁBEROVÁ, M.-KOLLÁR, P.-FUZER,J.:Spôsob prípravy magnetických kompozitov s polymérnym elektroizolačným spojivom.Patent č. 288667.ÚPV SR 2019