Publikácie

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Andrejovská Jana
 • ANDREJOVSKÁ, Jana – PETRUŠ, Ondrej** – MEDVEĎ, Dávid – VOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. (2022: 1.7 – IF, Q4 – JCR, 0.394 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA
 • ANDREJOVSKÁ, Jana – MEDVEĎ, Dávid – VOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Nanohardness and indentation modulus of human enamel. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER H2020 : High Performance duplex ceramics for efficient machining of nickel supealloys. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • ĎAKOVÁ, Lenka – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • KVETKOVÁ, Lenka** – GIRETOVÁ, Mária – MEDVECKÝ, Ľubomír – ANDREJOVSKÁ, Jana – KABÁTOVÁ, Margita – LOFAJ, František – GIRMAN, Vladimír – HVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • KVETKOVÁ, Lenka – ANDREJOVSKÁ, Jana – MEDVEĎ, Dávid – LOFAJ, František – HVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
Dusza Ján
 • ANDREJOVSKÁ, Jana – PETRUŠ, Ondrej** – MEDVEĎ, Dávid – VOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. (2022: 1.7 – IF, Q4 – JCR, 0.394 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA
 • ANDREJOVSKÁ, Jana – MEDVEĎ, Dávid – VOJTKO, Marek – RIZNIČ, Marcel – KIZEK, Peter – DUSZA, Ján. Nanohardness and indentation modulus of human enamel. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER H2020 : High Performance duplex ceramics for efficient machining of nickel supealloys. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • ĎAKOVÁ, Lenka – CSANÁDI, Tamás – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADMB
 • ĎAKOVÁ, Lenka – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – CSANÁDI, Tamás – SEDLÁK, Richard** – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – SOPČÁK, Tibor – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor – MÚDRA, Erika – SHEPA, Ivan** – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor – DUSZA, Ján. Príprava a charakterizácia kompozitných mikrovlákien ZrO2-grafén. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 84-89. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • KORIBANICH, Ihor – MÚDRA, Erika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • LI, Meng-Chang – CHENG, Zanlin – DUSZA, Ján – SONG, Zhuolin – XIAO, Fangkun – GONG, Manfeng – SUN, Shangyue – ZHANG, Chengyu. Wear behaviour of graphene platelets reinforced WC-Co cemented carbide. In Advances in Applied Ceramics, 2022, vol. 121, no. 4, p. 143-149. (2021: 2.475 – IF, Q2 – JCR, 0.434 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2022.2121531 Typ: ADCA
 • MÚDRA, Erika – KORIBANICH, Ihor – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – SHEPA, Ivan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
 • PETRUŠ, Ondrej – SEDLÁK, Richard – CSANÁDI, Tamás – DUSZOVÁ, Annamária – VOJTKO, Marek – HVIZDOŠ, Pavol – DUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ADCA
 • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar – PETRYSHYNETS, Ivan – CSANÁDI, Tamás** – DUSZA, Ján. Indentation size effect of anisotropic HfC and TaC ceramic grains. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-7. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • ZHANG, B. – WANG, Y. – YIN, Jie** – WANG, Y. – ZHANG, Hangfeng – CSANÁDI, Tamás – DUSZA, Ján – REECE, Michael J. – LIN, Nan – YANG, Xiao – LIU, Xuejian – HUANG, Zhengren – JIANG, Dongliang. Carbon deficiency introduced plasticity of rock-salt-structured transition metal carbides. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 164, p. 205-214. (2022: 10.9 – IF, Q1 – JCR, 2.13 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.03.065 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov) Typ: ADCA
Hvizdoš Pavol
 • PETRUŠ, Ondrej – SEDLÁK, Richard – CSANÁDI, Tamás – DUSZOVÁ, Annamária – VOJTKO, Marek – HVIZDOŠ, Pavol – DUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ADCA
 • SHARMA, Sandan Kumar** – FIDES, Martin – HVIZDOŠ, Pavol – REECE, Michael J. – GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 – IF, Q3 – JCR, 0.492 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ABEDI, M. – ASADI, A. – SOVIZI, S. – MOSKOVSKIKH, D. – OSTRIKOV, K. – MUKASYAN, A. Electrical and Heat Distributions and Their Influence on the Mass Transfer during the Flash Spark Plasma Sintering of a Cu/Cr Nanocomposite: Experiments and Numerical Simulation. In MATERIALS. OCT 2022, vol. 15, no. 20. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15207366., Registrované v: WOS

Kabátová Margita
 • KVETKOVÁ, Lenka** – GIRETOVÁ, Mária – MEDVECKÝ, Ľubomír – ANDREJOVSKÁ, Jana – KABÁTOVÁ, Margita – LOFAJ, František – GIRMAN, Vladimír – HVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František** – KVETKOVÁ, Lenka – ROCH, T. – DOBROVODSKÝ, Jozef – GIRMAN, Vladimír – KABÁTOVÁ, Margita – BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 – 563-27. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
Kovalčíková Alexandra
 • ĎAKOVÁ, Lenka – CSANÁDI, Tamás – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. (2022: 0.185 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADMB
 • ĎAKOVÁ, Lenka – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Štúdium tribologických vlastností vysoko-entropických keramických materiálov. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Ed. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 30-34. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, Lenka – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – VASKOVÁ, I. – DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – CSANÁDI, Tamás – SEDLÁK, Richard** – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – SOPČÁK, Tibor – ÜNSAL, Hakan – TATARKO, Peter – ŠAJGALÍK, Pavol – DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor – MÚDRA, Erika – SHEPA, Ivan** – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – GIRMAN, Vladimír – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 0.918 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor – MÚDRA, Erika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SHEPA, Ivan – GIRMAN, Vladimír – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – PAVLINAK, D. – BALÁŽ, Matej – DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • MÚDRA, Erika – KORIBANICH, Ihor – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – SHEPA, Ivan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 – IF, Q3 – JCR, 0.237 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
Kvetková Lenka
 • KVETKOVÁ, Lenka** – GIRETOVÁ, Mária – MEDVECKÝ, Ľubomír – ANDREJOVSKÁ, Jana – KABÁTOVÁ, Margita – LOFAJ, František – GIRMAN, Vladimír – HVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • KVETKOVÁ, Lenka – ANDREJOVSKÁ, Jana – MEDVEĎ, Dávid – LOFAJ, František – HVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • LOFAJ, František** – KVETKOVÁ, Lenka – ROCH, T. – DOBROVODSKÝ, Jozef – GIRMAN, Vladimír – KABÁTOVÁ, Margita – BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 – 563-27. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
Lofaj František
 • KVETKOVÁ, Lenka** – GIRETOVÁ, Mária – MEDVECKÝ, Ľubomír – ANDREJOVSKÁ, Jana – KABÁTOVÁ, Margita – LOFAJ, František – GIRMAN, Vladimír – HVIŠČOVÁ, Petra – ROCH, T. – MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.454 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • KVETKOVÁ, Lenka – ANDREJOVSKÁ, Jana – MEDVEĎ, Dávid – LOFAJ, František – HVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • LOFAJ, František** – KVETKOVÁ, Lenka – ROCH, T. – DOBROVODSKÝ, Jozef – GIRMAN, Vladimír – KABÁTOVÁ, Margita – BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 – 563-27. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA