Publikácie

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Andrejovská Jana
 • ĎAKOVÁ, Lenka** – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – KROMKA, František – MEDVECKÝ, Ľubomír – DUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. (2023: 0.872 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA
 • ĎAKOVÁ, Lenka – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – ANDREJOVSKÁ, Jana – DUSZA, Ján. Effect of SiC whiskers on microstructure, mechanical and tribological properties of (TiZrHfNbTa)C. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 39. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: GII
Dusza Ján
 • ĎAKOVÁ, Lenka** – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – KROMKA, František – MEDVECKÝ, Ľubomír – DUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. (2023: 0.872 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA
 • ĎAKOVÁ, Lenka – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – ANDREJOVSKÁ, Jana – DUSZA, Ján. Effect of SiC whiskers on microstructure, mechanical and tribological properties of (TiZrHfNbTa)C. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 39. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: GII
 • ĎAKOVÁ, Lenka – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Microstructural evaluation and mechanical properties of high-entropy (TiZrHfNbTa)C carbides reinforced with SiC whiskers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
 • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – ĎAKOVÁ, Lenka – ALBOV, Dmitry V. – SHEPA, Ivan – SEDLÁK, Richard – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MEDVECKÝ, Ľubomír – SZABÓ, Juraj – DUSZA, Ján. Reactive sintering of high-entropy boride composite reinforced with SiC. In Processing and properties of advanced ceramics and glasses : Proceedings. Stará Lesná, 25.-27.10.2023. – Košice, Slovakia : Institute of Materials Research, SAS, 2023, p. 47-52. ISBN 978-80-89782-16-1. (SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. Processing and properties of advanced ceramics and glasses : vedecký seminár) Typ: AFD
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – CHLUP, Zdeněk – SEDLÁK, Richard – MÚDRA, Erika – DUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
 • NEMESH, Kateryna – SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – DUSZA, Ján. A comparison between commercial catalyst and electrospun TiO2-based nanofibers in terms of photocatalytic efficiency. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 153-158. ISBN 978-80-553-4034-0. (SEMOD-EL76/49-11-2023 : Ministerstvo obrany. Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu. VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. 09I03-03-V02-00013 : NextGenerationEU. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
Hvizdoš Pavol
 • HEBIB, Malek – CHOUKRANE, Lilia – CHENITI, Billel** – FAGHI, Lotfi – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – BOUCHAFAA, Hamida – MAAMACHE, Bouzid – CSANÁDI, Tamás – HVIZDOŠ, Pavol. Recovery of metal matrix composite drilling tools using a WC-Ni/Cr TIG-hardfacing technology. In Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear, 2024, vol. 540-541, art. no. 205273. (2023: 1.12 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0043-1648. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.wear.2024.205273 Typ: ADCA
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar** – VAKHSHOURI, Maryam – HVIZDOŠ, Pavol – GALUSEK, Dušan. High-temperature W/ZrC composite coatings. In Ceramic coatings for high-temperature environments : From thermal barrier to environmental barrier applications. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 471-491. ISBN 978-3-031-40808-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-40809-0_15 (CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ABC
 • NAJAFZADEHKHOEE, Aliasghar – TALIMIAN, Ali** – GIRMAN, Vladimír – SEDLÁK, Richard – HVIZDOŠ, Pavol – MACA, Karel – GALUSEK, Dušan. Liquid phase sintering of yttrium oxide: The effect of Al2O3 and SiO2 additives. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 383-392. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.08.055 Typ: ADCA
Kovalčíková Alexandra
 • ĎAKOVÁ, Lenka** – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MEDVEĎ, Dávid – ANDREJOVSKÁ, Jana – KROMKA, František – MEDVECKÝ, Ľubomír – DUSZA, Ján. Influence of sintering condition on tribological properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C carbides. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2024, vol. 119, art. no. 106549. (2023: 0.872 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2023.106549 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou) Typ: ADCA
 • ĎAKOVÁ, Lenka – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Odolnosť voči ablácii vysoko-entropickej karbidovej keramiky s prídavkom SiC whiskerov. In Metalurgia Junior 2024 : Zborník príspevkov. Herľany, 6.-7.6.2024. Ed. Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. – Košice : Technická univerzita, 2024, p. 47-50. ISBN 978-80-553-4034-0. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. Metalurgia Junior 2024) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, Lenka – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – ANDREJOVSKÁ, Jana – DUSZA, Ján. Effect of SiC whiskers on microstructure, mechanical and tribological properties of (TiZrHfNbTa)C. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 39. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0107/24 : Vývoj multikomponentnej karbidickej keramiky s jednofázovou štruktúrou pre vysokoteplotné aplikácie. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: GII
 • ĎAKOVÁ, Lenka – HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DUSZA, Ján. Microstructural evaluation and mechanical properties of high-entropy (TiZrHfNbTa)C carbides reinforced with SiC whiskers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
 • HEBIB, Malek – CHOUKRANE, Lilia – CHENITI, Billel** – FAGHI, Lotfi – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – BOUCHAFAA, Hamida – MAAMACHE, Bouzid – CSANÁDI, Tamás – HVIZDOŠ, Pavol. Recovery of metal matrix composite drilling tools using a WC-Ni/Cr TIG-hardfacing technology. In Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear, 2024, vol. 540-541, art. no. 205273. (2023: 1.12 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0043-1648. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.wear.2024.205273 Typ: ADCA
 • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika – ĎAKOVÁ, Lenka – ALBOV, Dmitry V. – SHEPA, Ivan – SEDLÁK, Richard – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – MEDVECKÝ, Ľubomír – SZABÓ, Juraj – DUSZA, Ján. Reactive sintering of high-entropy boride composite reinforced with SiC. In Processing and properties of advanced ceramics and glasses : Proceedings. Stará Lesná, 25.-27.10.2023. – Košice, Slovakia : Institute of Materials Research, SAS, 2023, p. 47-52. ISBN 978-80-89782-16-1. (SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. Processing and properties of advanced ceramics and glasses : vedecký seminár) Typ: AFD
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – TATARKO, Peter – CHLUP, Zdeněk – SEDLÁK, Richard – MÚDRA, Erika – DUSZA, Ján. A role of micro/nano graphene platelets on strengthening and toughening mechanisms of TiB2-SiC ceramic composites. In IMEC 2024 : 2nd international conference on innovative materials in extreme conditions. Book of abstracts. Belgrade, 20.-22.3.2024. – Belgrade : University of Belgrade, 2024, p. 27. ISBN 978-86-7306-171-9. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. APVV-22-0493 : Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou. IMEC 2024 : international conference on innovative materials in extreme conditions) Typ: AFE
 • SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KUCHÁROVÁ, Veronika – LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII
Kvetková Lenka
 • LOFAJ, František** – KABÁTOVÁ, Margita – KVETKOVÁ, Lenka – LISNICHUK, Maksym – ALBOV, Dmitry V. – JENEI, Péter – GUBICZA, Jenö. Structure, mechanical and tribological properties of Ta-xN coatings deposited by reactive HiTUS. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 5326-5339. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.11.020 (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František** – KVETKOVÁ, Lenka – HVIŠČOVÁ, Petra – FIANTOK, Tomas. The effect of ME=Ta, Nb and V additions on the structure and mechanical properties of the multicomponent TiZrHf-ME-N PVD coatings. In ICSHM12 : 12th International conference on the science of hard materials. Extended abstracts. Bentota, Sri Lanka, 11.-15.3.2024. – B.V., 2024, p. 41-42. (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. ICSHM12 : International conference on the science of hard materials) Typ: GII
Lofaj František
 • KUČERA, Ján** – LOFAJ, František – NAGYOVÁ-KRCHOVÁ, Zuzana – ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália – VOJTKO, Marek – BŘEZINA, Vítěslav. Stimulation of osteogenic activity of autologous teeth hard tissues as bone augmentation material. In Biology-Basel, 2024, vol. 13, art.no. 40. (2023: 0.815 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology13010040 Typ: ADCA
 • LOFAJ, František** – KABÁTOVÁ, Margita – KVETKOVÁ, Lenka – LISNICHUK, Maksym – ALBOV, Dmitry V. – JENEI, Péter – GUBICZA, Jenö. Structure, mechanical and tribological properties of Ta-xN coatings deposited by reactive HiTUS. In Journal of the European Ceramic Society, 2024, vol. 44, p. 5326-5339. (2023: 1.198 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.11.020 (V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou) Typ: ADCA
 • LOFAJ, František** – KVETKOVÁ, Lenka – HVIŠČOVÁ, Petra – FIANTOK, Tomas. The effect of ME=Ta, Nb and V additions on the structure and mechanical properties of the multicomponent TiZrHf-ME-N PVD coatings. In ICSHM12 : 12th International conference on the science of hard materials. Extended abstracts. Bentota, Sri Lanka, 11.-15.3.2024. – B.V., 2024, p. 41-42. (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. V4-Japan JP39421 : Contract on the Provision of Financial Resources from the V4-Japan Joint Research program. ICSHM12 : International conference on the science of hard materials) Typ: GII