Publikácie

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Ballóková Beáta
 • BALLÓKOVÁ, Beáta – MOLČANOVÁ, Zuzana – DŽUPON, Miroslav – SAKSL, Karel. Effect of the extrusion on the microstructure, texture and mechanical properties of biodegradable Mg-Li composite. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 66. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • ŠUĽOVÁ, Katarína – VARCHOLOVÁ, Dagmara – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – MOTÝĽ, Rastislav – SAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUNDA, Róbert – SAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel – HUDÁK, Radovan. Effect of Mn addition on the mechanical properties of zinc alloys. In Novus Scientia 2023 : 20. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 26.1.2023. Ed. Ján Slota a kol. – Košice : Strojnícka fakulta TU, 2023, p. 140-145. ISBN 978-80-553-4369-3. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2023 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) Typ: AFD
 • MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – ŠUĽOVÁ, Katarína – OROSZOVÁ, Lenka – GLOC, Michal – CIUPIŇSKI, Lukasz – SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. (2022: 0.3 – SJR). ISSN 2452-3216. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUPON, Miroslav – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel. The Yb-addition effect on mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 71. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
Ceniga Ladislav
 • CENIGA, Ladislav**. Mathematical determination of residual stresses in two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 94 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/BLHY9905. ISBN 979-8-88697-112-5 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav**. Interstitial strengthening in anisotropic metals. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 100 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/NCEG9468. ISBN 979-8-88697-111-8 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav. Analytical models of thermal stresses in porous two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2023. 96 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/THOP2707. ISBN 979-8-88697-113-2 Typ: AAA
Džunda Róbert
 • BALÁŽ, Peter** – DUTKOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – DANEU, Nina – FINDORÁKOVÁ, Lenka – HEJTMÁNEK, Jiri – LEVINSKÝ, P. – KNÍŽEK, Karel – BALI HUDÁKOVÁ, Mária – PUCHÝ, Viktor – DŽUNDA, Róbert – BUREŠ, Radovan. Manipulation with mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: thermoanalytical and thermoelectric performance. In JTACC 2023 – 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 223. ISSN 978-963-454-915-4. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • CSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela** – DŽUNDA, Róbert – ZALKA, Dóra – BREITUNG, Ben – HAGAROVÁ, Mária – SAKSL, Karel. High-entropy composite coating based on AlCrFeCoNi as an anode material for Li-ion batteries. In Coatings, 2023, vol. 13, p. 1219-1 – 1219-14. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.513 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13071219 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADCA
 • CSÍK, Dávid – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel – CAPKOVÁ, Dominika – DŽUNDA, Róbert. Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2382, art. no. 012003. (2021: 0.210 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1742-6588. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • ŠUĽOVÁ, Katarína – VARCHOLOVÁ, Dagmara – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – MOTÝĽ, Rastislav – SAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • MACIASZEK, Robert** – KOLLÁR, P. – TKÁČ, Martin – RUDEICHUK, Tetiana – FÁBEROVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040017. (2022: 0.164 – SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135813 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUNDA, Róbert – SAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
Petryshynets Ivan
 • BUREŠ, Radovan** – FÁBEROVÁ, Mária – BIRČÁKOVÁ, Zuzana – BEDNARČÍK, Jozef – MILYUTIN, Vasily – PETRYSHYNETS, Ivan – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. – DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. (2022: 5.2 – IF, Q1 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118434 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar – PETRYSHYNETS, Ivan – CSANÁDI, Tamás** – DUSZA, Ján. Indentation size effect of anisotropic HfC and TaC ceramic grains. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. – Košice : Technical University, 2023, p. 1-7. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
Saksl Karel
 • BALLÓKOVÁ, Beáta – MOLČANOVÁ, Zuzana – DŽUPON, Miroslav – SAKSL, Karel. Effect of the extrusion on the microstructure, texture and mechanical properties of biodegradable Mg-Li composite. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 66. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • BILANYCH, V.S. – SHYLENKO, O. – VOROBIOV, Serhii – BILANYCH, V.V. – RIZAK, V. – RUBISH, V.M. – FEHER, Alexander – MOLČANOVÁ, Zuzana – SAKSL, Karel – KOMANICKÝ, Vladimír**. Charge relaxation in chalcogenide films under electron beam irradiation. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2023, vol. 613, art. no. 122374. (2022: 3.5 – IF, Q1 – JCR, 0.653 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122374 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách) Typ: ADCA
 • CSÍK, Dávid – BARANOVÁ, Gabriela** – DŽUNDA, Róbert – ZALKA, Dóra – BREITUNG, Ben – HAGAROVÁ, Mária – SAKSL, Karel. High-entropy composite coating based on AlCrFeCoNi as an anode material for Li-ion batteries. In Coatings, 2023, vol. 13, p. 1219-1 – 1219-14. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.513 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13071219 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADCA
 • CSÍK, Dávid – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel – CAPKOVÁ, Dominika – DŽUNDA, Róbert. Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2382, art. no. 012003. (2021: 0.210 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1742-6588. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • CSÍK, Dávid – SAKSL, Karel. Multifázový vysokoentropický oxid v lítium-iónovej batérii s vysokou energetickou hustotou. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 25-29. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ŠUĽOVÁ, Katarína – OROSZOVÁ, Lenka – VARCHOLOVÁ, Dagmara – SAKSL, Karel. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Solid State Phenomena, 2023, vol. 341, p. 3-9. (2022: 0.211 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1012-0394. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-y5p0b0 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • ŠUĽOVÁ, Katarína – VARCHOLOVÁ, Dagmara – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – MÖLLMER, Jens – JASMINSKÁ, Natália – LAZAR, Marián – BRESTOVIČ, Tomáš – PODOBOVÁ, Mária – DŽUNDA, Róbert – MOTÝĽ, Rastislav – SAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. – Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • MICHALIK, Štefan** – MOLČANOVÁ, Zuzana – ŠULÍKOVÁ, Michaela – ŠUĽOVÁ, Katarína – JÓVÁRI, P. – DARPENTIGNY, Jacques – SAKSL, Karel. Structure and physical properties of Mg93-xZnxCa7 metallic glasses. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 6, art. no. 2313. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.563 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062313 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu) Typ: ADCA
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUNDA, Róbert – SAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** – MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel – HUDÁK, Radovan. Effect of Mn addition on the mechanical properties of zinc alloys. In Novus Scientia 2023 : 20. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 26.1.2023. Ed. Ján Slota a kol. – Košice : Strojnícka fakulta TU, 2023, p. 140-145. ISBN 978-80-553-4369-3. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2023 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) Typ: AFD
 • MIŽENKOVÁ, Wanda – SAKSL, Karel. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zliatin na báze zinku legovaných horčíkom, vápnikom a mangánom. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 105-110. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – ŠUĽOVÁ, Katarína – OROSZOVÁ, Lenka – GLOC, Michal – CIUPIŇSKI, Lukasz – SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. (2022: 0.3 – SJR). ISSN 2452-3216. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • MOLČANOVÁ, Zuzana – BALLÓKOVÁ, Beáta – DŽUPON, Miroslav – ZALKA, Dóra – SAKSL, Karel. The Yb-addition effect on mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 71. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • OROSZOVÁ, Lenka – ŠUĽOVÁ, Katarína – VARCHOLOVÁ, Dagmara – SAKSL, Karel. Solid state materials for deuterium storage. In Hydrogen Days 2023 : 13th international conference on hydrogen technologies. Praha, 29.-31.3.2023. – Praha : The Czech Hydrogen Technology Platform, 2023, p. 66. ISBN 978-80-907264-5-1. (Hydrogen Days 2023 : international conference on hydrogen technologies) Typ: AFG
 • SAKSL, Karel. Štruktúra kovových skiel. Košice : Technická univerzita, 2023. 102 s. ISBN 978-80-553-4376-1 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: AAB
 • SAKSL, Karel. Influence of deformation of high-entropy alloys on hydrogen absorption. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. – Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 28. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFE