Spolupráca

 • Univerzita P.J. Šafárika, Ústav chemických vied, Košice, SR
 • TU Wien, Institut für Chemische Technologie Anorganischer Stoffe, Wien, Österreich.
 • Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica, Torino, Italy
 • Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, Praha, Česká  republika
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice
 • Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
 • Fyzikální ústav AV ČR, Praha
 • Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
 • Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Technická univerzita v Liberci
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno
 • Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Madrid, Španielsko
 • Queen Mary, University of London, Londýn, Anglicko
 • Pennsylvania State University, State College, USA
 • Lanzhou University, Čína
 • Chiba University, Japonsko
 • Imperial College, Londýn, Anglicko
 • Materials Center, Leoben, Rakúsko
 • Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Slovakia
 • Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of  Sciences,  Sofia, Bulgaria
 • Universidade de Franca, Av. Armando Salles Oliveira, Franca, SP, Brazil
 • Ústav makromolekulárnej chémie  AVČR
 • Akadémia Vied Maďarskej Republiky, Thin Film Physics Department of the Hungarian Academy of Sciences
 • Institut für Elektrochemie, Technische Universität Clausthal, Clausthal-Zellerfeld, Germany
 • Západočeská univerzita v Plzni, Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Česká republika
 • Západočeská univerzita v Plzni, Nové technológie – výzkumní centrum, Česká republika

 

Priemysel:

 • Tesla Stropkov, a.s.
 • Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, EMC & Inductive Solutions, Germany
 • Oerlikon Balzers Coating, Austria GmbH – organizační složka, Česká republika,
 • SHM, s.r.o. Česká republika,
 • HEF – DURFERRIT s.r.o., Česká republika
 • MOPS PRESS .s.r.o. Slovenská republika
 • MASAM, s.r.o.Slovenská republika,