Prístroje

Prístroje a zariadenia

Wattmeter Zimmer LMG500

 • Meranie wattových strát materiálov, feritových jadier, transformátorov, elektromotorov
 • Šírka frekvenčného pásma 0,05 Hz – 10 MHz
 • Presnosť 0,025 %
 • Dynamický merací rozsah 3 – 1000 V, 20 mA – 32 A
 • Digitálny osciloskop Rigol D1202CA – 200 MHz

UV 1800 Shimadzu – UVVIS spektrofotometer

 • UVVIS dvojlúčový spektrofotometer
 • Rozsah 1100-200 nm
 • Nástavec na mikrokyvety (70 µL)
 • Meranie kinetiky reakcií a enzýmovej aktivity v teplotnej cele

 

Microm SA-260 MA – sterilizátor

 • Automatický autoklávový sterilizátor pre sterilizáciu vzoriek a laboratórnych pomôcok

 

Teraohmmeter Sefelec M1501P

DC meranie odporu práškových a kompaktných materiálov.

 • Teraohmmeter – rozsah merania od 3 kOhm do 2000 TOhm (meranie v tienenej komore)
 • Meracie napätie 1-1500 V
 • Presnosť 0,2 %
 • Rozsah picoampérmetra 0,0, pA – 20 mA
 • Kalibračný box Sefelec BEM24, 23 rezistorov od 5 kOhm do 100 TOhm s meraním teploty a vlhkosti
 • Multimeter 6 1/2 digit Keithley 2100 – rozsah 100 microOhm – 100 MOhm
 • Multimeter 7 1/2 digit Keithley 2010 – rozsah 1 microOhm – 100 MOhm

 

Svetelný mikroskop s vysokoteplotnou komorou Linkam TS 1400XY

 • Analýza spekateľnosti materiálov
 • Analýza transformácií materiálov v procese ohrevu a ochladzovania
 • Maximálna pracovná teplota komory je 1400 ºC
 • Rýchlosť ohrevu do 200 ºC/min
 • Rýchlosť chladenia 240 ºC/min.
 • Digitálna kamera umožňuje ukladanie jednotlivých snímkov, alebo videozáznamu procesu

 

Nikon SMZ18 – svetelný stereomikroskop

Makro pozorovanie a dokumentácia vzoriek s nerovným povrchom ako sú  trhliny, lomové povrchy, korózne poškodenie, opotrebenie, práškové materiály, elektronické obvody a súčiastky.

 • Rozsah priblíženia 0,75-13,5x
 • Plynulé zväčšenie 3,75-135x
 • Segmentované prstencové LED osvetlenie s plynulým riadením intenzity svetla
 • CCD kamera DS-Fi2 maximálne rozlíšenie 2560 x 1920 pixelov, prevodník 8-bit, expozičný čas 1/13000-60 sek.
 • Automatické zaostrovanie a rekonštrukcia 3D obrazu (Nikon EDF)

 

Nikon MA200 – invertovaný metalografický mikroskop

 • Pozorovacie metódy: odrazené svetlo, svetlé pole, tmavé pole, polarizované svetlo, diferenciálny interferenčný kontrast
 • Optické zväčšenie 50, 100, 200, 500 a 1000x
 • CCD kamera DS-Fi2 maximálne rozlíšenie 2560 x 1920 pixelov, prevodník 8-bit, expozičný čas 1/13000-60 sek.
 • Manuálne ovládanie XY a Z posuvu a zaostrovania

 

Nikon ECLIPSE-LVDIA – automatický motorizovaný optický mikroskop

Pozorovanie a analýza pevných a kvapalných materiálov a bio-preparátov v odrazenom svetle, prechádzajúcom svetle a fluorescenčnom zobrazení

 • Pozorovacie metódy: odrazené a prechádzajúce svetlo, svetlé pole, tmavé pole, fluorescencia, polarizované svetlo, diferenciálny interferenčný kontrast
 • Optické zväčšenie 50, 100, 200, 500 a 1500x
 • CCD kamera DS-Ri1 chladená peltierovým článkom, maximálne rozlíšenie 4076 x 3116 pixelov, prevodník 12-bit, expozičný čas 1/1000-600 sek.
 • Automatický programovateľný posuv v smere XY a Z
 • Automatické zaostrovanie, automatické spájanie sérií obrazov
 • 3D rekonštrukcia obrazu spájaním Z-rezov metódou Nikon EDF (Extended Depth of Focus)
 • Meranie a analýza obrazu programom NIS-elements

 

Vibračný guľový mlyn Lab Wizz 320

Zariadenie na vysokoenergetické mletie, mechanickú úpravu veľkosti častíc, intenzívne miešanie, mechanické legovanie a mechanochemické syntézy.

 • Kapacita mletia do 160 ml
 • 2 mlecie pozície
 • Frekvencia vibrácií 1 – 30 s-1
 • Časovač 0 – 99 min

 

Mastersizer 2000 E – laserový difrakčný analyzátor veľkosti častíc

 • Vzorkovanie – suchý podávač Scirocco 2000M s automatickou detekciou
 • Rozsah merania -0,02 – 2000 mikrometrov
 • Zdroj červeného svetla – hélium-neón laser
 • Zdroj modrého svetla – tuhofázový zdroj
 • Automatická kalibrácia a justácia optického systému
 • Detekčný systém červené svetlo – priamy rozptyl, bočný rozptyl, spätný rozptyl
 • Detekčný systém modré svetlo – širokouhlý priamy a spätný rozptyl

 

Lyofilizátor ilShin

 • Lyofilizátor ilShin s výparníkom do -50 °C
 • Sušenie za zníženého tlaku 5 mTorr
 • Lyofilizácia biomateriálov príp. biologických preparátov, netoxických práškových materiálov

 

LabTest 5.600 ZL – zariadenie na kompaktizáciu práškových materiálov

Zariadenie je určené na tvarovanie a kompaktizáciu práškových materiálov pôsobením tlaku v uzavretom lisovacom nástroji.

 • Presný hydraulický lis, maximálna sila 600 kN
 • Plynule regulovateľný posun 0,05 – 100 mm/min.
 • Presnosť riadenia rýchlosti posuvu 0,5 %
 • Rozlíšenie polohy priečnika 10 mikrometrov
 • Snímače sily 3-600 kN a 0,3-60 kN
 • Snímač polohy a posuvu razníka s presnosťou 0,1 mikrometra
 • Temperovaná komora na lisovanie do teploty 300 °C
 • Digitálna meracia a riadiaca elektronika na riadenie a vyhodnocovanie lisovacieho procesu

 

DC meranie odporu Mitsubishi Loresta AX

 • 4 bodová metóda merania odporu
 • Meracie sondy s lineárnym usporiadaním kontaktov
 • Rozsah merania od 10 mOhm do 10 MOhm
 • Presnosť 0,5 %

 

LECO LM700AT – automatický mikrotvrdomer

 • Zaťaženie: 10 g, 25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 500 g, 1000 g
 • Objektívy: 10x, 50x, 100x
 • Hrot: Diamantový indentor Vickers
 • Merací mikroskop: elektronický
 • Automatické nastavenie vyhodnotenia vpichov – prepočtová tabuľka HV

 

ESCO II BSC – Laminárny box

 • Laminárny box triedy II BSC pre vykonávanie sterilných pracovných činností

 

LabRAM Vacuum – Rezonančný akustický mixér

Rezonančné akustické miešanie je technológia využívajúca nízkofrekvenčnú akustickú energiu s vysokou intenzitou na miešanie práškových, kvapalných materiálov. Miešanie je neinvazívne, tvar a veľkosť prachových častíc nie je ovplyvnená miešaním. Miešaná zmes nie je kontaminovaná oterom materiálu miešacích elementov. Výhodou technológie je vysoká intenzita miešania, krátke doby miešania a vysoká reprodukovateľnosť procesu.

 • Kapacita miešania do 500 g
 • Akcelerácia miešaného materiálu 100 G
 • Možnosť miešania vo vákuu 866 hPa
 • Nastavenie intenzity akustickej energie
 • Digitálny časovač

 

Memmert INCO153 – Inkubátor

 • CO2 inkubátor Memmert pre kultiváciu bunkových kultúr

 

HPLC/GPC systém

HPLC/GPC systém Watrex s RI a UVVIS detektormi (4 kanálový) a pracovnou stanicou Clarity na analýzu molekulovej hmotnosti a zloženia biopolymérnych systémov, proteínov, polysacharidov.

 

Jednomódové spekacie zariadenie s impedančným analyzátorom

 • Mikrovlnný ohrev vzorky v kremíkovej trubici
 • Priemer komory 28 mm, výška 80 mm
 • Teplota do 1250 °C
 • Meranie teploty pyrometrom
 • Meranie a analýza pohlteného a odrazeného mikrovlnného žiarenia v reálnom čase
 • Vizuálna kontrola vzorky v priebehu procesu
 • Manuálne riadenie intenzity pohlteného mikrovlnného žiarenia vo vzorke
 • Ochranná pracovná atmosféra Ar, N, vzduch
 • Meranie a analýza teplotného profilu vzorky termokamerou v reálnom čase s možnosťou záznamu

 

Hamilab V3000 – multimódové spekacie zariadenie

 • Výkon zdroja mikrovlného žiarenia 0,2 – 2,85 kW kontinuálne riadený automaticky
 • Maximálna teplota v procesnej komore 1600 °C
 • Meranie teploty IR pyrometrom
 • Pracovná atmosféra Ar, N, He, suchý vzduch
 • Rotačný držiak vzoriek , rotácia 5 ot./min.
 • Pracovná komora priemer 500 mm, výška 560 mm, plášť chladený vodou

 

IRAffinity-1 Shimadzu – FTIR spektrofotometer

Jednolúčový FTIR spektrofotometer Shimadzu , rozsah 4000-400 cm-1 na analýzu tuhých látok  a kvapalných (nevodných) roztokov.

 • ATR ZnSe nástavec FTIR merania povrchových filmov
 • Kompletný vyhodnocovací softvér

 

AccuPyc II 1340 – automatický plynový hustomer

Meranie hustoty rozdielovou plynovou pyknometriou poskytuje informáciu o skutočnej, absolútnej, skeletálnej a zdanlivej hustote pevných, práškových a kvapalných materiálov. Metodika je využiteľná na analýzu pri syntéze nových materiálov, kompaktizácii práškových materiálov, výrobe cielene pórovitých telies, povlakovaní a pod. Výpočet hustoty s využitím metódy nasycovania plynom má výrazne vyššiu presnosť a reprodukovateľnosť v porovnaní s tradičnou Archimedovou metódou využívajúcou nasycovanie vodou. Na pracovisku sú k dispozícií presné analytické váhy Precisa ES 225SM-DR s density-kit-om a softvérom pre meranie hustoty Archimedovou metódou.

 • Pracovné médium He (možnosť použitia Ar, N, CO2)
 • Vymeniteľné meracie cely s objemom 10; 3,5 a 1 ml
 • Vysoká presnosť merania ±0,02 % z nominálneho objemu meracej cely
 • Automatické opakované meranie
 • Automatické štatistické vyhodnotenie a reportovací systém

 

Meranie koercitívnej sily DX-320

 • Meranie koercitívnej sily magneticky mäkkých materiálov
 • Rozsah merania 1 – 8000 A/m
 • Presnosť 2 %
 • Maximálne magnetické pole 30 kA/m

 

Hettich Mikro 220 R – Centrifúga

 • Centrifúga na separáciu chemických a biologických zmesí

 

Jacomex G (save)-T2+2

 • Rukavicový box s nastaviteľným negatívnym tlakom do 10 mbar
 • Kapacita prúdenia vzduchu 50 m³/hod.
 • Vnútorné a vonkajšie HEPA filtre
 • Konštrukcia z nerezovej ocele

 

Terra Universal S100

 • Rukavicový box pracujúci s pozitívnym tlakom inertného plynu max 7 bar
 • Prietok inertného plynu 0,95 – 9,45  l/min.

 

Vákuová sušiareň Binder VD 53

 • Zásuvné rošty pre rýchly prenos tepla z vyhrievaných stien komory cez rošty na vzorky a homogénne rozloženie teploty v komore
 • Zavzdušňovací ventil a možnosť privedenia vzduchu alebo inertného plynu
 • Tlak 0.01 mbar
 • Regulovateľná teplota do 200 °C

 

Attritor HDDP 01

 • Vysokoenergetické mechanické mletie kovových aj keramických práškov a práškových vsádzok za sucha alebo za mokra
 • Prietokové vodné chladenie mlecej nádoby
 • Elektronické riadenie rýchlosti otáčania vretena regulovateľná max. do 4200 ot./min. pre mleciu nádobu veľkosti 750 cm³

 

Diferenčný skenovací kalorimeter Perkin Elmer DSC 8500

DSC 8500 výkon kompenzujúci diferenciálny skenovací kalorimeter najnovšej generácie. S ohľadom na typ materiálu sa stanovuje entalpia zmien, fázové premeny, tepelné kapacity tuhých a kvapalných látok, určujú sa teploty tavenia, sklenia, demagnetizácie, vyparovania, príp. sublimácie.

 •  Teplotný rozsah: od -180 °C do 750 °C
 •  Rýchlosť ohrevu: od 0,01 do 750 °C/min
 •  Rýchlosť chladenia: od 0,01 do 750 °C/min
 •  Teplotná presnosť± 0,05 °C
 •  Čas ochladenia z +100 °C na -100 °C pri chladiacom systéme CLN2: 80 s