Ocenenia

Ján Dusza

 • 2018 – Uvedenie do Siene slávy vrámci ocenenia Košičan roka 2017
 • 2017 – Podpredseda Maďarskej akademickej rady na Slovensku
 • 2016 – Mimoriadny profesor, NWPU, XI´AN, CHINA
 • 2016 – Cena Jedlik Anyos, Slovensko
 • 2015 – Člen Európskej keramickej spoločnosti
 • 2014 – Cena Dennis Gabor, Budapešť, Maďarsko
 • 2012 – Academician of the World Academy of Ceramics,
 • 2012 – Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu – člen oceneného kolektívu
 • 2008 – Cena SAV za príspevok k výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov – člen kolektívu
 • 2008 – Výskumník roka 2008 za medzinárodnú spoluprácu
 • 2009 – Člen Slovenskej učenej spoločnosti, Slovensko
 • 2008 – Academician of the Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko
 • 1999 – 2000 – Hertha Filnberg fellowship, Austrian Research Center Seibersdorf, Austria
 • 1998 – 99 – EC Fellow, Institute for Advanced Materials Petten, JRC, The Netherlands
 • 1994 – 95 – Lisa Meitner fellowship, University of Vienna, Austria
 • 1989 – 90 – Alexander von Humboldt Fellowship, Max Planck Institute, Stuttgart, Germany

 

Pavol Hvizdoš

 • 2018 – Pamätná medaila Vedecko-výskumného centra Železiarní Podbrezová s.r.o,
 • 2017 – Pamätná minca Fakulty metalurgie, materiálov a recyklácie TU Košice
 • 2017 – Platinová medaila Strojníckej fakulty TU Košice
 • 2017 – Veľká medaila Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU Košice
 • 2012 – Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu – člen oceneného kolektívu
 • 2008 – Cena SAV – Výskumník roka 2008
 • 2003-05 – Ramon y Cajal Fellowship, Španielsko
 • 2000-02 – Marie Curie Fellowship, Veľká Británia
 • 1998 – NATO Fellowship, Veľká Británia

 

František Lofaj

 • 2012 – Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu – člen oceneného kolektívu
 • 2008 – Cena SAV za príspevok k výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov – člen kolektívu
 • 2005 – JRC Fellowship, Holandsko
 • 2003 – Europa Fellowship od A. von Humboldt Foundation, Francúzsko
 • 2002-03 – Alexander von Humboldt Fellowship, SRN
 • 2001 – United Engineering Foundation Fellowship (2001) USA
 • 2000 – J.W. Fulbright Fellowship USA
 • 1999 – NIST Visiting Researcher Fellowship, USA
 • 1999 – Iketani Science Foundation Fellowship, Japonsko
 • 1998 – Deutsche Forschungsgemeinschaft Stiftung v rámci projektu SFB 371, SRN
 • 1996-97 – Japan Fine Ceramic Center, Fellowship, Japonsko
 • 1994-95 a 1997 – Science and Technology Agency Fellowship, Japonsko

 

Alexandra Kovalčíková

 • 2017 – Cena SAV v kategórii:  Mladý vedecký kolektív
 • 2012 – Ocenenie prezidenta SR mladým vedcom: Za výskum v oblasti chemického zloženia tepelného spracovania moderných keramických kompozitných materiálov
 • 2012 – 3. miesto v I. oddelení vied v súťaži Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov
 • 2008 – Získanie štipendia z Podporného  Fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV

 

Tamás Csanádi

 • 2018 – Acta Student Award (Columbus, Ohio, USA)
 • 2018 – Fund of Štefan Schwarz awarded by the Slovak Academy of Sciences (Bratislava, Slovakia)
 • 2017 – Prize of the Slovak Academy of Sciences for a team of young scientists (Smolenice, Slovakia)
 • 2015 – 3rd place on ECERS (European Ceramic Society) Student Speech Contest (ECERS, Toledo, Spain)
 • 2015 – 1st place on Competition of Young Scientists under the age of 35 years (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)
 • 2014 – 1st place on Competition of Seminar of PhD Students (IMR-SAS, Košice, Slovakia)
 • 2007 – Excellent student of Faculty of Science Award (ELTE, Budapest, Hungary)
 • 2006 – Scientific Student Society Acknowledgement (ELTE, Budapest, Hungary)
 • 2005 – 2nd place on Conference of Scientific Student Society (ELTE, Budapest, Hungary)

 

Richard Sedlák

 • 2018 – 2nd place on Competition of Young Scientists under the age of 35 years (Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)
 • 2017 – 1st place on Competition of Seminar of PhD Students (IMR-SAS, Košice, Slovakia)