Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bera, Cyril Ing.
doktorand
cbera@saske.sk
Birčáková, Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
zbircakova@saske.sk +421/55/7922443
Bruncková, Helena RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
hbrunckova@saske.sk +421/55/7922 455
Bureš, Radovan Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
rbures@saske.sk +421/55/7922 431
Fáberová, Mária Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mfaberova@saske.sk +421/55/7922 431
Giretová, Mária MVDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mgiretova@saske.sk +421/55/7922454
Kostiuk, Vladyslav Ing.
vkostiuk@saske.sk 055/7922473
Kovaľ, Vladimír RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
vkoval@saske.sk +421/55/7922469
Kupková, Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
mkupkova@saske.sk +421/55/7922452
Medvecký, Ľubomír Ing., DrSc.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD3, predseda vedeckej rady ÚMV SAV
lmedvecky@saske.sk +421/55/7922451, +421/55/7922460
Mihalik, Ján RNDr.
zástupca riaditeľa, odborný pracovník s VŠ
jmihalik@saske.sk +421/55/7922403
Milyutin, Vasily Ing., PhD
vedecký pracovník
vmilyutin@saske.sk 055/7922415
Ravi, Soundariya Ing.
doktorand
sravi@saske.sk 055/7922473
Sopčák, Tibor RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
tsopcak@saske.sk +421/55/7922455
Strečková, Magdaléna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mstreckova@saske.sk +421/55/7922455
Szabó, Juraj Ing., PhD.
vedecký pracovník
jszabo@saske.sk +421/55/7922473
Štulajterová, Radoslava Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
rstulajterova@saske.sk +421/55/7922451