Expertízy

  • Skúšky trenia a opotrebenia s následným určením mechanického opotrebenia súčiastok.

(kontakt: phvizdos@saske.sk)

  • Detailná fraktografická analýza lomových plôch testovaných materiálov a súčiastok.

(kontakt: akovalcikova@saske.sk)

  • Detailná mikroštruktúrna analýza materiálov, ich chemické prvkové a fázové zloženie.

(kontakt: akovalcikova@saske.sk)