Aktuálne projekty

Medzinárodné

DuplexCER – Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin
High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2022 – 31.5.2025
V4-JAPAN – Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach
Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2021 – 31.10.2024
STRENGTHECS – Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov
Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024

Národné

Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Doba trvania:
Štúdium mechanických vlastností ľudskej zubnej skloviny po biomimetickej mineralizácii
Study of the mechanical properties of human enamel after biomimetic mineralization
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrejovská Jana, PhD.
Doba trvania:
MOSAIC – Spevnenie a plasticita vysokoentropickej keramiky na atómovej úrovni
Atomic-scale controlled strengthening and plasticity of high-entropy ceramics
Program: IMPULZ
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Doba trvania: 1.9.2023 – 31.8.2028
NEOCAR – Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou
Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2023 – 30.6.2026
Com-Cer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
00110 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine –
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvizdoš Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2023 – 28.2.2026
VEGA – Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mechanické vlastnosti multikomponentných Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov (Me= Nb, V), pripravených reakčným DC magnetrónovým naprašovaním a HiTUS technológiou
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kvetková Lenka, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania
Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múdra Erika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
HaTo-Coat – Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami
Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti
Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtko Marek, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
SASPRO2 – Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika
Dual-phase high-entropy ultra high temperature ceramics
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Naughton Duszová Annamária, PhD.
Web stránka projektu: https://saspro2.sav.sk/
Doba trvania: 1.10.2021 – 30.9.2024
ADHEC – Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2020 – 30.6.2024