Aktuálne projekty

Medzinárodné

DupolexCER – Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin
High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2022 – 31.5.2025
V4-JAPAN – Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach
Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Doba trvania: 1.11.2021 – 31.10.2024
STRENGTHECS – Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov
Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2024

Národné

Com-Cer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
HaTo-Coat – Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami
Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Lofaj František, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti
Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojtko Marek, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
SASPRO2 – Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika
Dual-phase high-entropy ultra high temperature ceramics
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Naughton Duszová Annamária, PhD.
Doba trvania: 1.10.2021 – 30.9.2024
ADHEC – Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramic materials for advanced applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2020 – 30.6.2024
Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov
Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Csanádi Tamás , PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
HEMBO – Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov
Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.2.2022 – 31.12.2023
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sedlák Richard, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023