Mikrokelvin

    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – Mikrokelvin

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Kód projektu v ITMS2014+ 313011W856
Názov projektu Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách                  (.pdf plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV   199 992,59 EUR
NFP    199 992,59 EUR
VZ       0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2020 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR / Košický kraj/ Košice I -mestská časť Sever
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C27 Výroba elektrických zariadení
Funkčné väzby M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Predmet výskumu

 • Rozvoj meracích techník a experimentálnych metodík na výskum kvantových materiálov, topologických štruktúr a silno-korelovaných elektrónových systémov.
 • Realizácia a štúdium kvantových bitov (Qubitov) na báze rôznych fyzikálnych systémov ako sú frustrované magnetiká, supratekuté 3He a pod.
 • Nízko-teplotná termometria, definícia teplotnej stupnice v milikelvinovej a submilikelvinovej teplotnej oblasti a v silných magnetických poliach.
Výstupy do praxe

 • Kalibrované odporové teplomery v teplotnej oblasti pod 1 Kelvinom a v silných magnetických poliach.
 • Metodika ultra-citlivej rezistívnej striedavej kalorimetrie.
 • Metodika mikro-kontaktovej spektroskópie pod tlakom.
Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

o    Projekt je komplementárnym projektom k projektu EMP – Európska mikrokelvinová platforma, projekt H2020 podaný vo výzve H2020-INFRAIA-2018-2020, číslo projektu 824109.

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách (Mikrokelvin)“ s kódom ITMS2014+ 313011W856 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 1. Ladislav Galdun, Pavol Szabo, Victor Vega, Enrique D. Barriga-Castro, Raquel Mendoza-Resendez, Carlos Luna, Jozef Kovac, Ondrej Milkovic, Rastislav Varga, and Victor M. Prida, High Spin Polarization in Co2FeSn Heusler Nanowires for Spintronics, ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 7438−7445 (podiel: 15%)
 2. Matúš Orendáč, Slavomír Gabáni, Pavol Farkašovský1, Emil Gažo1, Jozef Kačmarčík, Miroslav Marcin, Gabriel Pristáš, Konrad Siemensmeyer, Natalya Shitsevalova, Karol Flachbart: Ground state and stability of the fractional plateau phase in metallic Shastry– Sutherland system TmB4, Scientific Reports (2021) 11: 6835 (podiel: 30%)
 3. Bruno Cury Camargo, Piotr Gierłowski, Marek Kuzmiak, Ramon Ferreira de Jesus, Oleksandr Onufriienko, Pavol Szabó and Yakov Kopelevich, Macroscopic-ranged proximity effect in graphite, J. Phys.: Condens. Matter 33 (2021) 495602 (9pp). (podiel: 40%)
 4. P. Samuely, P. Szabó, J. Kačmarčík, A. Meerschaut, L. Cario, A. G. M. Jansen, T. Cren, M. Kuzmiak, O. Šofranko, and T. Samuely, Extreme in-plane upper critical magnetic fields of heavily doped quasi-two-dimensional transition metal dichalcogenides, PHYSICAL REVIEW B 104, 224507 (2021). (podiel: 50%)
 5. B. Z. Malkin, E. A. Goremychkin, K. Siemensmeyer, S. Gabáni, K. Flachbart, M. Rajňák, A. L. Khoroshilov, K. M. Krasikov, N. Yu. Shitsevalova, V. B. Filipov, and N. E. Sluchanko, Crystal-field potential and short-range order effects in inelastic neutron scattering, magnetization, and heat capacity of the cage-glass compound HoB12, PHYSICAL REVIEW B 104, 134436 (2021). (podiel: 70%)
 6. A. Azarevich, V. Glushkov, S. Demishev, A. Bogach, V. Voronov, S. Gavrilkin, N. Shitsevalova, V. Filipov, S. Gabáni, J Kačmarčík, Evidence of symmetry lowering in antiferromagnetic metal TmB12 with dynamic charge stripes, J. Phys.: Condens. Matter 34 065602 (2022). (podiel: 50%)