Mikrokelvin

    

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – Mikrokelvin

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01
Kód projektu v ITMS2014+ 313011W856
Názov projektu Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách                  (.pdf plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV   199 992,59 EUR
NFP    199 992,59 EUR
VZ       0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2020 – 06/2023
Miesto realizácie projektu SR / Košický kraj/ Košice I -mestská časť Sever
Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie C27 Výroba elektrických zariadení
Funkčné väzby M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Predmet výskumu

 • Rozvoj meracích techník a experimentálnych metodík na výskum kvantových materiálov, topologických štruktúr a silno-korelovaných elektrónových systémov.
 • Realizácia a štúdium kvantových bitov (Qubitov) na báze rôznych fyzikálnych systémov ako sú frustrované magnetiká, supratekuté 3He a pod.
 • Nízko-teplotná termometria, definícia teplotnej stupnice v milikelvinovej a submilikelvinovej teplotnej oblasti a v silných magnetických poliach.
Výstupy do praxe

 • Kalibrované odporové teplomery v teplotnej oblasti pod 1 Kelvinom a v silných magnetických poliach.
 • Metodika ultra-citlivej rezistívnej striedavej kalorimetrie.
 • Metodika mikro-kontaktovej spektroskópie pod tlakom.
Dávame do pozornosti…… (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu)

o    Projekt je komplementárnym projektom k projektu EMP – Európska mikrokelvinová platforma, projekt H2020 podaný vo výzve H2020-INFRAIA-2018-2020, číslo projektu 824109.

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách (Mikrokelvin)“ s kódom ITMS2014+ 313011W856 spolufinancovaný zo zdrojov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

 1. Ladislav Galdun, Pavol Szabo, Victor Vega, Enrique D. Barriga-Castro, Raquel Mendoza-Resendez, Carlos Luna, Jozef Kovac, Ondrej Milkovic, Rastislav Varga, and Victor M. Prida, High Spin Polarization in Co2FeSn Heusler Nanowires for Spintronics, ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 7438−7445 (podiel: 15%)
 2. Matúš Orendáč, Slavomír Gabáni, Pavol Farkašovský1, Emil Gažo1, Jozef Kačmarčík, Miroslav Marcin, Gabriel Pristáš, Konrad Siemensmeyer, Natalya Shitsevalova, Karol Flachbart: Ground state and stability of the fractional plateau phase in metallic Shastry– Sutherland system TmB4, Scientific Reports (2021) 11: 6835 (podiel: 30%)
 3. Bruno Cury Camargo, Piotr Gierłowski, Marek Kuzmiak, Ramon Ferreira de Jesus, Oleksandr Onufriienko, Pavol Szabó and Yakov Kopelevich, Macroscopic-ranged proximity effect in graphite, J. Phys.: Condens. Matter 33 (2021) 495602 (9pp). (podiel: 40%)
 4. P. Samuely, P. Szabó, J. Kačmarčík, A. Meerschaut, L. Cario, A. G. M. Jansen, T. Cren, M. Kuzmiak, O. Šofranko, and T. Samuely, Extreme in-plane upper critical magnetic fields of heavily doped quasi-two-dimensional transition metal dichalcogenides, PHYSICAL REVIEW B 104, 224507 (2021). (podiel: 50%)
 5. B. Z. Malkin, E. A. Goremychkin, K. Siemensmeyer, S. Gabáni, K. Flachbart, M. Rajňák, A. L. Khoroshilov, K. M. Krasikov, N. Yu. Shitsevalova, V. B. Filipov, and N. E. Sluchanko, Crystal-field potential and short-range order effects in inelastic neutron scattering, magnetization, and heat capacity of the cage-glass compound HoB12, PHYSICAL REVIEW B 104, 134436 (2021). (podiel: 70%)
 6. A. Azarevich, V. Glushkov, S. Demishev, A. Bogach, V. Voronov, S. Gavrilkin, N. Shitsevalova, V. Filipov, S. Gabáni, J Kačmarčík, Evidence of symmetry lowering in antiferromagnetic metal TmB12 with dynamic charge stripes, J. Phys.: Condens. Matter 34 065602 (2022). (podiel: 50%)
 7. A.L. Khoroshilov, K.M. Krasikov, A.N. Azarevich, A.V. Bogach, V.V. Glushkov, V.N. Krasnorussky, V.V. Voronov, N.Y. Shitsevalova, V.B. Filipov, S. Gabáni, K. Flachbart and N.E. Sluchanko, Hall Effect Anisotropy in the Paramagnetic Phase of Ho0.8Lu0.2B12 Induced by Dynamic Charge Stripes, Molecules 28, 676 (2023) (podiel: 50%)
 8. Gabriel Pristáš, Július Bačkai, Matúš Orendáč, Slavomír Gabáni, Filip Košuth, Marek Kuzmiak, Pavol Szabó, Emil Gažo, Robert Franz, Sabrina Hirn, Georg C. Gruber, Christian Mitterer, Serhii Vorobiov, and Karol Flachbart, Phys. Rev. B 107, 024505 (2023) (podiel: 50%)
 9.  V Rollano, M C de Ory, A Gomez, E M Gonzalez, Z Pribulová, M Marcin, P Samuely, G Sanchez-Santolino, A Torres-Pardo, F Mompean, M García-Hernández, I Guillamón, H Suderow, M Menghini, and J L Vicent, Enhancement of vortex liquid phase and reentrant behavior in NiBi3 single crystals, Supercond. Sci. Technol. 36, 045012 (2023) (podiel: 20%)
 10.  Július Bačkai, Slavomír Gabáni, Gabriel Pristáš, Matúš Orendáč, Emil Gažo, Kirill Krasikov, Nikolay Sluchanko, Konrad Siemensmeyer, Natalya Shitsevalova, and Karol Flachbart, Angle-resolved magnetoresistance in the strongly anisotropic quantum magnet TmB4, Phys. Rev. B 107, 144403 (2023) (podiel: 50%)
 11.  Maria Victoria Ale Crivillero, Jean C. Souza, Vicky Hasse, Marcus Schmidt, Natalya Shitsevalova, Slavomir Gabáni, Konrad Siemensmeyer, Karol Flachbart and Steffen Wirth, Detection of Surface States in Quantum Materials ZrTe2 and TmB4 by Scanning Tunneling Microscopy, Condens. Matter 2023, 8, 9 (podiel: 50%)
 12.  K. Krasikov, A. Bogach, A. Azarevich, V. Voronov, N. Shitsevalova, V. Filipov, S. Gabani, K. Flachbart, N. Sluchanko, Positive and negative magnetoresistance and charge transport anisotropy in RB12 (R – Ho, Er, Tm) antiferromagnets with dynamic charge stripes, Solid State Sciences 142 (2023) 107232 (podiel: 50%)
 13. N.B. Bolotina, O.N. Khrykina, A.N. Azarevich, N.Yu. Shitsevalova, V.B. Filipov, S. Yu. Gavrilkin, A. Yu. Tsvetkov, S. Gabáni, K. Flachbart, V.V. Voronov, N.E. Sluchanko, Low temperature singularities of electron density in a two-gap superconductor ZrB12, Solid State Sciences 142 (2023) 107245 (podiel: 50%)