DIAGNAD

     

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby – DIAGNAD

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T553
Názov projektu Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby (DIAGNAD)(pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV  130 900,00 EUR
NFP  130 900,00 EUR
VZ  0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice

Watsonova 47, Watsonova 47/A, Bulharská 6

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Predmet výskumu

 • Identifikácia malých molekúl a ich komplexov na báze prírodných látok s vysokou afinitou ku amyloidným agregátom Aβ peptidu spojeného s Alzheimerovou chorobou
 • Definovanie štruktúrnych vlastností látok s cieľom navrhnúť nové látky s lepším diagnostickým a terapeutickým potenciálom
Výstupy do praxe

 • Látky schopné interagovať s amyloidnou agregáciou poly/peptidov
 • Látky vykazujúce potenciál byť použité na diagnostiku a terapiu Alzheimerovej choroby

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby (DIAGNAD)“, kód ITMS2014+: 313011T553, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie (Čestné prehlásenie o podieloch):

 1. Huy P.D.Q., Thai N.Q., Bednarikova Z., Phuc L.H., Linh H.Q., Gazova Z., Li M.S. Bexarotene Does Not Clear Amyloid Beta Plaques but Delays Fibril Growth: Molecular Mechanisms, 2017, ACS Chemical Neuroscience, 8 (9), 1960-1969 (podiel: 30%)
 2. Lu N.-H., How S.-C., Lin C.-Y., Tsai S.-L., Bednarikova Z., Fedunova D., Gazova Z., Wu J.W., Wang S.S.-S. Examining the effects of dextran-based polymer-coated nanoparticles on amyloid fibrillogenesis of human insulin, 2018, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 172, 674-683 (podiel: 20%)
 3. How S.-C., Cheng Y.-H., Lo C.-H., Lai J.-T., Lin T.-H., Bednarikova Z., Antosova A., Gazova Z., Wu J.W., Wang S.S.-S. Exploring the effects of methylene blue on amyloid fibrillogenesis of lysozyme, 2018, International Journal of Biological Macromolecules, 119, 1059-1067 (podiel: 20%)
 4. Orteca G., Tavanti F., Bednarikova Z., Gazova Z., Rigillo G., Imbriano C., Basile V., Asti M., Rigamonti L., Saladini M., Ferrari E., Menziani M.C. Curcumin derivatives and Aβ-fibrillar aggregates: An interactions’ study for diagnostic/therapeutic purposes in neurodegenerative diseases, 2018, Bioorganic and Medicinal Chemistry, 26 (14), 4288-4300 (podiel: 30%)
 5. Pham H.D.Q., Thai N.Q., Bednarikova Z., Linh H.Q., Gazova Z., Li M.S. Bexarotene cannot reduce amyloid beta plaques through inhibition of production of amyloid beta peptides: in silico and in vitro study, 2018, Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (37), 24329-24338 (podiel: 30%)
 6. Antosova A., Bednarikova Z., Koneracka M., Antal I., Marek J., Kubovcikova M., Zavisova V., Jurikova A., Gazova Z. Amino Acid Functionalized Superparamagnetic Nanoparticles Inhibit Lysozyme Amyloid Fibrillization, 2019, Chemistry – A European Journal 25 (31), 7501-7514 (podiel: 20%)
 7. Bednarikova Z., Marek J., Demjen E., Dutz S., Mocanu M.-M., Wu J.W., Wang S.S.-S., Gazova Z. Effect of nanoparticles coated with different modifications of dextran on lysozyme amyloid aggregation, 2019, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 473, 1-6 (podiel: 20%)
 8. Antosova A., Bednarikova Z., Koneracka M., Antal I., Zavisova V., Kubovcikova M., Wu J.W., S.-S. Wang S., Gazova Z. Destroying activity of glycine coated magnetic nanoparticles on lysozyme, α-lactalbumin, insulin and α-crystallin amyloid fibrils, 2019, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 471, 169-176 (podiel: 20%)
 9. Bystrenova E., Bednarikova Z., Barbalinardo M., Albonetti C., Valle F., Gazova Z. Amyloid fragments and their toxicity on neural cells, 2019, Regenerative Biomaterials, 6 (2), 121-127 (podiel: 25%)

Podiel projektu na 9 publikáciách: 2,15