DIAGNAD

     

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby – DIAGNAD

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja
Výzva Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T553
Názov projektu Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby (DIAGNAD)(pdf.plagát projektu)
Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Partner 1
Financovanie projektu COV  130 900,00 EUR
NFP  130 900,00 EUR
VZ  0,00 EUR
Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 12/2019
Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice

Watsonova 47, Watsonova 47/A, Bulharská 6

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo
Predmet výskumu

  • Identifikácia malých molekúl a ich komplexov na báze prírodných látok s vysokou afinitou ku amyloidným agregátom Aβ peptidu spojeného s Alzheimerovou chorobou
  • Definovanie štruktúrnych vlastností látok s cieľom navrhnúť nové látky s lepším diagnostickým a terapeutickým potenciálom
Výstupy do praxe

  • Látky schopné interagovať s amyloidnou agregáciou poly/peptidov
  • Látky vykazujúce potenciál byť použité na diagnostiku a terapiu Alzheimerovej choroby

Vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Výskum a vývoj látok pre diagnostiku Alzheimerovej choroby (DIAGNAD)“, kód ITMS2014+: 313011T553, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vznikli nasledovné publikácie:

  • počas riešenia projektu (2017-2019)  (.pdf)
  • v 1. období  (2020 – 2022) (.pdf)
  • v 2. období (2023 – 2024)  (.pdf)