Významné výsledky


  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2023
  • Pozorovanie kvantového prepojenia v top kvarkových pároch pomocou detektora ATLAS (Aktuality SAV, 13. 12. 2023)
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2022
  • Paper of R. Pincak et al. „The „Emerging“ Reality from „Hidden“ Spaces“ has been selected by Academic Editor as being of special interest and will be featured in a special edition of Universe journal entitled „Editor’s Choice Articles“
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2021
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2020
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2019
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2018
  • Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 2017