Medzinárodné

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach
The ALICE experiment at the CERN LHC: Study of the strongly interacting matter under extreme conditions
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Králik Ivan, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
ATLAS KE – Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách
ATLAS experiment at LHC at CERN: deep-inelastic phenomenons and new physics at TEV energies
Program: CERN/MŠ
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Stríženec Pavol, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2026
ML4NGP – Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Non-globular proteins in the era of Machine Learning
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA21160/
Doba trvania: 25.10.2022 – 26.10.2026
SUPERQUMAP – Supravodivé nanozariadenia a kvantové materiály pre koherentnú manipuláciu
SUPERCONDUCTING NANODEVICES AND QUANTUM MATERIALS FOR COHERENT MANIPULATION
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:
Doba trvania: 6.10.2022 – 5.10.2026
AZCAI – Anti-amyloidná aktivita kompozitov na báze zeolitov a analýza so zobrazovaním vo vysokom rozlíšení a v reálnom čase
Anti-amyloid activity of zeolite-based composites and analysis with real-time 3d super-resolution imaging
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Štúdium dynamiky v oblasti rozhrania medzi vesmírom a atmosférou Zeme
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
2DSOTECH – Dvojrozmerná van der Waalsovská spinovo-orbitálna torzná technológia
2Dimensional van der Waals Spin-Orbit Torque Technology
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gmitra Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.12.2021 – 29.11.2024
LUNA-26 – Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.
Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://luna26.cosmos.ru/en/luna-26-orbiter/
Doba trvania: 1.6.2020 – 31.5.2024
Atmosférické elektrické pole a dynamika nabitých častíc a sekundárne kozmické žiarenie vo vysokých horách
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
ASPIS – Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Feasibilitystudy of data-drivenAutonomousService forPredictionof IonosphericScintillations(ASPIS)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
PURPLEGAIN – Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Fundamentals and application of purple bacteria biotechnology for resource recovery from waste
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pudlák Michal, CSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
ANOMATY – Interakcie amyloidných fibríl a nanočastíc pre biomedicínske, biochemické a inžinierske aplikácie
Interactions of nanoparticles with amyloid fibrils: from therapy to nanomaterials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Self assembly and functionalization of nanofibrillar DNA-spider silk hybrid materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr., Ing. Šipošová Katarína, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
SK-S2P-Edu – Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Proposal for Slovak universities curriculum adaptation toward S2P market (SK-S2P-Edu)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon , PhD.
Doba trvania: 1.12.2022 – 31.10.2023
NOVÉ KOMPOZITY NANOČASTÍC OXIDU CÉRIA A UHLÍKOVÝCH ENTEROSORBENTOV PRE LIEČBU CHORÔB PO AKÚTNOM OŽIARENÍ
NOVEL COMPOSITES BASED ON CERIUM OXIDE NANOPARTICLES AND CARBON ENTEROSORBENTS FOR ACUTE RADIATION SICKNESS THERAPY
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey, DrSc.
Doba trvania: 15.7.2020 – 14.7.2023
EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter, DrSc.
Web stránka projektu: https://emplatform.eu/
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023