Doktorandské semináre

  • Doktorandský seminár ÚEF SAV, v. v. i., 28.6.2023, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
  • Doktorandský seminár ÚEF SAV, v. v. i., 23.6.2022, Aula ústavov SAV, Watsonova 47, Košice .pdf
  • Doktorandský webinár ÚEF SAV, 16.6.2021 .pdf
  • Doktorandský seminár ÚEF SAV, 18.6.2020, Aula ústavov Watsonova 47, Košice .pdf