Fond Štefana Schwarza

Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9.2.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16.10.2017 a Dodatku č. 3 zo dňa 21.3.2018 nájdete -» TU (štatút).