Publikačná činnosť

Bednáriková, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana*KUBOVČÍKOVÁ, Martina*ANTAL, IrynaANTOŠOVÁ, AndreaGANČÁR, MiroslavKOVÁČ, JozefSOBOTOVÁ, Radka – GIRMAN, V. – FEDUNOVÁ, DianaKONERACKÁ, MartinaGAŽOVÁ, Zuzana**ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**. Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential. In Surfaces and interfaces, 2023, vol. 39, art. no. 102942. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2468-0230. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942">https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942</a> Typ: ADCA
  • GANČÁR, Miroslav – KURIN, Elena** – BEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaMAREK, Jozef – MUCAJI, Pavel – NAGY, Milan – GAŽOVÁ, Zuzana**. Green tea leaf constituents inhibit the formation of lysozyme amyloid aggregates: An effect of mutual interactions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. Volume242, part2, art. no. 124856. (2022: 8.2 – IF, Q1 – JCR, 1.187 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124856">https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124856</a> Typ: ADCA
  • KUBOVČÍKOVÁ, MartinaSOBOTOVÁ, RadkaZÁVIŠOVÁ, VlastaANTAL, IrynaKHMARA, Iryna – LISNICHUK, Maksym – BEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaJURÍKOVÁ, Alena – ŠTRBÁK, Oliver – VOJTOVÁ, Jana – MIKOLKA, P. – GOMBOS, Jan – LOKAJOVÁ, Alica – GAŽOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, Martina**. N-Acetylcysteine-Loaded Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 14, art. no. 11414. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms241411414">https://doi.org/10.3390/ijms241411414</a> Typ: ADCA
  • VANÍK, VladimírBEDNÁRIKOVÁ, Zuzana – FABRICIOVÁ, Gabriela – WANG, Steven S.S. – GAŽOVÁ, Zuzana**FEDUNOVÁ, Diana**. Modulation of Insulin Amyloid Fibrillization in Imidazolium-Based Ionic Liquids with Hofmeister Series Anions. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 11, art. no. 9699. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms24119699">https://doi.org/10.3390/ijms24119699</a> Typ: ADCA