Publikačná činnosť

Rajňák, Michal

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KOPČANSKÝ, Peter** – BALEJČÍKOVÁ, Lucia – MOLČAN, Matúš – ŠTRBÁK, Oliver – ŠAFÁRIK, Ivo – BALDÍKOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, Jitka – ANGELOVÁ, Ralitsa – ZELENÁ POSPISKOVA, Kristína – RAJŇÁK, MichalPAULOVIČOVÁ, Katarína – KARPETS, Maksym – TIMKO, MilanTOMAŠOVIČOVÁ, NatáliaZAKUTANSKA, KatarínaLACKOVÁ, Veronika – BURY, P. Magnetic Nanoparticles Change the Properties of Traditional Materials and Open up New Application Possibilities. In Material Aspects of Ferrofluids. 1. vydanie. – Boca Raton : CRC Press, 2023, p. 214-250. ISBN 978-1-032-22798-6. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1201/9781003274247">https://doi.org/10.1201/9781003274247</a> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: ABC
  • KURIMSKÝ, Juraj** – RAJŇÁK, Michal – CIMBALA, Roman. Pulse induced failures in bi-axially oriented polypropylene capacitors: Experimental investigation. In Ain Shams Engineering Journal, 2023, vol. 14, no. 9, art. no. 102086. (2022: 6.0 – IF, Q1 – JCR, 0.888 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2090-4479. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.102086">https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.102086</a> Typ: ADCA
  • SHLAPA, Yulia** – ŠIPOŠOVÁ, Katarína – VELTRUSKA, Katerina – MARALOIU, V.A. – GARČÁROVÁ, IvanaRAJŇÁK, MichalMUSATOV, Andrey** – BELOUS, Anatolii. Design of Magnetic Fe3O4/CeO2 "Core/Shell"-Like Nanocomposites with Pronounced Antiamyloidogenic and Antioxidant Bioactivity. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, no. 42, p. 49346-49361. (2022: 9.5 – IF, Q1 – JCR, 2.178 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1021/acsami.3c10845">https://doi.org/10.1021/acsami.3c10845</a> Typ: ADCA
  • ŠÁRPATAKY, Miloš** – KURIMSKÝ, Juraj** – RAJŇÁK, Michal – KRBAL, Michal – ADAMČÁK, Marek. Dielectric Performance of Natural- and Synthetic-Ester-Based Nanofluids with Fullerene Nanoparticles. In Energies, 2023, vol. 16, no. 1, art. no. 343. (2022: 3.2 – IF, Q3 – JCR, 0.632 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1996-1073. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/en16010343">https://doi.org/10.3390/en16010343</a> Typ: ADCA