Projektová činnosť

Medzinárodné

SIREN – Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022