Publikačná činnosť

Pristáš, Gabriel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BAČKAI, JúliusGABÁNI, Slavomír**PRISTÁŠ, GabrielORENDÁČ, MatúšGAŽO, Emil – KRASIKOV, Kirill – SLUCHANKO, Nikolay E. – SIEMENSMEYER, Konrad – SHITSEVALOVA, Natalya Yu. – FLACHBART, Karol. Angle-resolved magnetoresistance in the strongly anisotropic quantum magnet TmB4. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 14, art. no. 144403. (2022: 3.7 – IF, Q2 – JCR, 1.468 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.144403">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.144403</a> Typ: ADCA
  • GABÁNI, Slavomír – CEDERVALL, Johan – EK, Gustav – PRISTÁŠ, GabrielORENDÁČ, MatúšBAČKAI, JúliusONUFRIIENKO, OleksandrGAŽO, EmilFLACHBART, Karol**. Search for superconductivity in hydrides of TiZrNb, TiZrNbHf and TiZrNbHfTa equimolar alloys. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 648, art. no. 414414. (2022: 2.8 – IF, Q2 – JCR, 0.473 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414414">https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414414</a> Typ: ADCA
  • PRISTÁŠ, Gabriel**BAČKAI, JúliusORENDÁČ, MatúšGABÁNI, SlavomírKOŠUTH, FilipKUZMIAK, MarekSZABÓ, PavolGAŽO, Emil – FRANZ, Robert – HIRN, Sabrina – GRUBER, Georg C. – MITTERER, Christian – VOROBIOV, Serhii – FLACHBART, Karol. Superconductivity in medium- and high-entropy alloy thin films: Impact of thickness and external pressure. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 024505. (2022: 3.7 – IF, Q2 – JCR, 1.468 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.024505">https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.024505</a> Typ: ADCA