Publikačná činnosť

Gančár, Miroslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana*KUBOVČÍKOVÁ, Martina*ANTAL, IrynaANTOŠOVÁ, AndreaGANČÁR, MiroslavKOVÁČ, JozefSOBOTOVÁ, Radka – GIRMAN, V. – FEDUNOVÁ, DianaKONERACKÁ, MartinaGAŽOVÁ, Zuzana**ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**. Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential. In Surfaces and interfaces, 2023, vol. 39, art. no. 102942. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2468-0230. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942">https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942</a> Typ: ADCA
  • GANČÁR, Miroslav – KURIN, Elena** – BEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaMAREK, Jozef – MUCAJI, Pavel – NAGY, Milan – GAŽOVÁ, Zuzana**. Green tea leaf constituents inhibit the formation of lysozyme amyloid aggregates: An effect of mutual interactions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. Volume242, part2, art. no. 124856. (2022: 8.2 – IF, Q1 – JCR, 1.187 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124856">https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124856</a> Typ: ADCA