Publikačná činnosť

Vitushkina, Svitlana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • VITUSHKINA, Svitlana – KUCHÁR, Juraj – KUCHÁROVÁ, Veronika. Study of preparation and characterization of organic precursors of single-molecule magnets based on 3d/4f metals. In ChemZi : 75. zjazd chemikov, 4.-8. september 2023, Vysoké Tatry, 2023, roč. 19, č. 1, s.157. ISSN 1336-7242. Typ: AFHB