Projektová činnosť

Národné

UA-Vitushkina
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Vitushkina Svitlana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2024