Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BARTA, Andrej – CEBOVÁ, Martina – KOVÁČ, Andrej – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, Vlasta – PECHÁŇOVÁ, Oľga. Aliskiren-loaded nanoparticles downregulate (pro)renin receptor and ACE gene expression in the heart of spontaneously hypertensive rats: Effect on NADPH oxidase. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, art. no. 846. ISSN 1422-0067. (VEGA č. 2/0025/23 : Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinok S-nitrózokaptoprilu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa) Typ: ADCA
  • DO, Hung Manh** – LE, Thi Hong Phong – TRAN, Dang Thanh – NGUYEN, Thi Ngoc Anh – ŠKORVÁNEK, IvanKOVÁČ, Jozef – ŠVEC, Peter Jr. – PHAN, Manh Huong. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, no. 1, art. no. 100658. ISSN 2468-2179. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658">https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658</a> (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADEA
  • PRISTÁŠ, Gabriel – GRUBER, Georg C. – ORENDÁČ, MatúšBAČKAI, JúliusKAČMARČÍK, JozefKOŠUTH, FilipGABÁNI, SlavomírSZABÓ, Pavol – MITTERER, Christian** – FLACHBART, Karol**. Multiple transition temperature enhancement in superconducting TiNbMoTaW high entropy alloy films through tailored N incorporation. In Acta Materialia, 2024, vol. 262, art. no. 119428. (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1359-6454. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119428">https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119428</a> Typ: ADCA