Publikačná činnosť

,

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia** – ZOLOCHEVSKA, KristinaTOMAŠOVIČOVÁ, Natália – NAGORNYI, Anatolii – TOMCHUK, Oleksandr – PETRENKO, Viktor I. – GARAMUS, Vasil M. – ALMASY, Laszlo – TIMKO, MilanKOPČANSKÝ, Peter. Variations in the Structural and Colloidal Stability of Magnetoferritin under the Impact of Technological Process Modulations. In Crystals, 2023, vol. 13, iss.10, art. no 1493. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cryst13101493">https://doi.org/10.3390/cryst13101493</a> Typ: ADCA
 • BARTA, Andrej – CEBOVÁ, Martina – KOVÁČ, Andrej – KONERACKÁ, MartinaZÁVIŠOVÁ, Vlasta – PECHÁŇOVÁ, Oľga. Aliskiren-loaded nanoparticles downregulate (pro)renin receptor and ACE gene expression in the heart of spontaneously hypertensive rats: Effect on NADPH oxidase. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 2, art. no. 846. (2023: 1.179 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms25020846">https://doi.org/10.3390/ijms25020846</a> (VEGA č. 2/0025/23 : Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinok S-nitrózokaptoprilu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa) Typ: ADCA
 • BIELAS, R.** – KUBIAK, Tomasz – MOLČAN, Matúš – DOBOSZ, Bernadeta – RAJŇÁK, Michal – JÓZEFCZAK, Arkadiusz**. Biocompatible Hydrogel-Based Liquid Marbles with Magnetosomes. In Materials, 2024, vol.17, no. 1, art. no. 99. (2023: 0.565 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ma17010099">https://doi.org/10.3390/ma17010099</a> Typ: ADCA
 • DO, Hung Manh** – LE, Thi Hong Phong – TRAN, Dang Thanh – NGUYEN, Thi Ngoc Anh – ŠKORVÁNEK, Ivan**KOVÁČ, Jozef – ŠVEC, Peter Jr. – PHAN, Manh Huong**. Magnetic interaction effects in Fe3O4@CoFe2O4 core/shell nanoparticles. In Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2024, vol. 9, art. no. 100658. (2023: 1.2 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2468-2179. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658">https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100658</a> (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Typ: ADCA
 • 11th Slovak Biophysical Symposium, Jún 12–14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024. 131 s. Dostupné na internete: <a href="https://skbs2024.saske.sk/">https://skbs2024.saske.sk/</a>. ISBN 978-80-973719-5-1 (Slovak Biophysical Symposium) Typ: FAI
 • HOLOTA, R. – DEČMANOVÁ, V. – ALEXOVIČ MATIÁŠOVÁ, Anna** – KOŠUTH, Ján – SLOVINSKÁ, Lucia – PAČUT, L. – TOMORI, Zoltán – DAXNEROVÁ, Z. – ŠEVC, Juraj. Cleaved caspase-3 is present in the majority of glial cells in the intact rat spinal cord during postnatal life. In Histochemistry and Cell Biology, 2024, vol. 161, no. 3, p. 269-286. (2023: 0.712 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0948-6143. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7">https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7</a> (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] TAATJES, Douglas J. – ROTH, Jürgen. In focus in HCB. In Histochemistry and Cell Biology, 2024-03-01, 161, 3, pp. 207-209. ISSN 09486143. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s00418-024-02271-3">https://doi.org/10.1007/s00418-024-02271-3</a>, Registrované v: SCOPUS

 • JURČIŠINOVÁ, EvaJURČIŠIN, Marián**. Effective parameter for estimation of efficiency of adiabatic (de)magnetization cooling processes in frustrated magnetic systems. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 572, art. no. 170658. (2022: 2.7 – IF, Q3 – JCR, 0.549 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170658">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170658</a> Typ: ADCA
 • JURČIŠINOVÁ, EvaJURČIŠIN, MariánREMECKÝ, Richard. Anomalous scaling in kinematic magnetohydrodynamic turbulence: Two-loop anomalous dimensions of leading composite operators. In Physical Review E, 2023, vol. 107, no. 2, art. no. 025106. (2022: 2.4 – IF, Q1 – JCR, 0.819 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.025106">https://doi.org/10.1103/PhysRevE.107.025106</a> Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana** – DUTKOVÁ, Erika – BRIANČIN, Jaroslav – BEDNARČÍK, Jozef – LISNICHUK, Maksym – YEVCHUK, Iryna – MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 0.744 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/molecules29061190">https://doi.org/10.3390/molecules29061190</a> (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Typ: ADCA
 • MIHALIK, Marián**MIHÁLIK, MatúšKOVALIK, Martin – FITTA, Magdalena – ZENTKOVÁ, Mária. Magnetic relaxations in La0.80Ag0.15MnO3+δ nanoparticles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171253. (2022: 2.7 – IF, Q3 – JCR, 0.549 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171253">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171253</a> Typ: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** – PACANOWSKA, A. – ORENDÁČ, MatúšCSACH, Kornel – FITTA, Magdalena – MIHALIK, Marián. Vacancy-driven magnetism of GdMnO3+δ multiferroic compound. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171221. (2022: 2.7 – IF, Q3 – JCR, 0.549 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171221">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171221</a> Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily** – BUREŠ, Radovan – FÁBEROVÁ, Mária – BIRČÁKOVÁ, Zuzana – MOLČANOVÁ, Zuzana – KUNCA, Branislav – STASHKOVA, L.A. – KOLLÁR, P. – FÜZER, J. Machine learning assisted optimization of soft magnetic properties in ternary Fe-Si-Al alloys. In Journal of Materials Research and Technology, 2024, vol. 29, pp. 5060-5073. (2023: 1.091 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.215">https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.215</a> (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0099/24 : Povrchové inžinierstvo práskových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov) Typ: ADCA
 • PELKA, Robert** – SZALOWSKI, Karol – RAJŇÁK, Michal – SAS, W. – CZERNIA, D. – KONIECZNY, P. – KOBYLARCZYK, Jedrzej – MIHÁLIK, Matúš – KÖGERLER, Paul. Low-temperature magnetocaloric effect of the polyoxovanadate molecular magnet {VIV/V12As8}: An experimental study. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 591, art. no. 171722. (2023: 0.522 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.171722">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2024.171722</a> Typ: ADCA
 • PRISTÁŠ, Gabriel – GRUBER, Georg C. – ORENDÁČ, MatúšBAČKAI, JúliusKAČMARČÍK, JozefKOŠUTH, FilipGABÁNI, SlavomírSZABÓ, Pavol – MITTERER, Christian** – FLACHBART, Karol**. Multiple transition temperature enhancement in superconducting TiNbMoTaW high entropy alloy films through tailored N incorporation. In Acta Materialia, 2024, vol. 262, art. no. 119428. (2023: 2.916 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1359-6454. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119428">https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119428</a> Typ: ADCA
 • PUDLÁK, Michal**. Impact of the unrelaxed vibrational modes on hot-electron transfer. Michal Pudlak. In Journal of Chemical Physics, 2023, vol. 159, no. 24, art. no. 244105. (2022: 4.4 – IF, Q1 – JCR, 1.196 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-9606. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1063/5.0174141">https://doi.org/10.1063/5.0174141</a> Typ: ADCA
 • RAJŇÁK, Michal**PAULOVIČOVÁ, Katarína – KURIMSKÝ, Juraj – TÓTHOVÁ, Jana – CIMBALA, Roman – KÓNYOVÁ, Katarína – DZIDA, M. – TIMKO, MilanKOPČANSKÝ, Peter. Comparison of physical properties of ferrofluids based on mineral transformer oil and bio-degradable gas-to-liquid oil. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2024, vol. 589, art. no. 171628. (2023: 0.522 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2024 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171628">https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171628</a> Typ: ADCA
 • ROHAĽOVÁ, S. – WOLASCHKA, Tomáš – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – PAULOVIČOVÁ, Katarína – TÓTHOVÁ, Jana – PAVLOKOVÁ, Sylvie – STAHORSKÝ, Martin – GAJDZIOK, Jan**. Formulation optimization and evaluation of oromucosal in situ gel loaded with silver nanoparticles prepared by green biosynthesis. In European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2024, vol. 193, art. no. 106683. (2023: 0.752 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0928-0987. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683">https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106683</a> Typ: ADCA
 • SHEPA, Ivan – MÚDRA, Erika – TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – KUCHÁROVÁ, Veronika – LISNICHUK, Maksym. Synthesis of titanium carbide nanofibers. In Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications VI. Messina, 14.-19.4.2024. – New York : Engineering Conferences International, 2024. (Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environment applications) Typ: GII