Publikačná činnosť

Paulovičová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • KOPČANSKÝ, Peter** – BALEJČÍKOVÁ, Lucia – MOLČAN, Matúš – ŠTRBÁK, Oliver – ŠAFÁRIK, Ivo – BALDÍKOVÁ, E. – PROCHÁZKOVÁ, Jitka – ANGELOVÁ, Ralitsa – ZELENÁ POSPISKOVA, Kristína – RAJŇÁK, MichalPAULOVIČOVÁ, Katarína – KARPETS, Maksym – TIMKO, MilanTOMAŠOVIČOVÁ, NatáliaZAKUTANSKA, KatarínaLACKOVÁ, Veronika – BURY, P. Magnetic Nanoparticles Change the Properties of Traditional Materials and Open up New Application Possibilities. In Material Aspects of Ferrofluids. 1. vydanie. – Boca Raton : CRC Press, 2023, p. 214-250. ISBN 978-1-032-22798-6. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1201/9781003274247">https://doi.org/10.1201/9781003274247</a> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: ABC