Publikačná činnosť

Parmar, Oľga

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • MEŠKOVÁ, Klaudia – MARTONOVÁ, Katarína – PARMAR, Oľga – CEHLÁR, Ondrej – ŠKRABANA, Rostislav. CO-CRYSTALLIZATION STRATEGIES TO SUPPLEMENT THE STRUCTURE OF PROTEIN FILAMENTS BY Y-RAY CRYSTALLOGRAPHY. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2023, vol. 29, no. 1, p. 5. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: <a href="http://www.xray.cz/ms/">http://www.xray.cz/ms/</a> Typ: ADEB