Publikačná činnosť

Garčárová, Ivana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • GARČÁROVÁ, IvanaVALUŠOVÁ, Eva – SHLAPA, Yulia – BELOUS, Anatolii – MUSATOV, Andrey**ŠIPOŠOVÁ, Katarína**. Surface-modified cerium dioxide nanoparticles with improved anti-amyloid and preserved nanozymatic activity. In Colloids and Surfaces B – Biointerfaces, 2023, vol. 227, art. no. 113356. (2022: 5.8 – IF, Q1 – JCR, 0.868 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0927-7765. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113356">https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113356</a> Typ: ADCA
  • SHLAPA, Yulia** – ŠIPOŠOVÁ, Katarína – VELTRUSKA, Katerina – MARALOIU, V.A. – GARČÁROVÁ, IvanaRAJŇÁK, MichalMUSATOV, Andrey** – BELOUS, Anatolii. Design of Magnetic Fe3O4/CeO2 "Core/Shell"-Like Nanocomposites with Pronounced Antiamyloidogenic and Antioxidant Bioactivity. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, no. 42, p. 49346-49361. (2022: 9.5 – IF, Q1 – JCR, 2.178 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1021/acsami.3c10845">https://doi.org/10.1021/acsami.3c10845</a> Typ: ADCA