Publikačná činnosť

Antal, Iryna

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ANTAL, Iryna* – ŠTRBÁK, Oliver** – ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** – VOJTOVÁ, Jana – KUBOVČÍKOVÁ, MartinaJURÍKOVÁ, AlenaKHMARA, Iryna – GIRMAN, Vladimír – DŽUNDA, Róbert – KOVAĽ, Karol – KONERACKÁ, Martina. Development of positively charged poly-L-lysine magnetic nanoparticles as potential MRI contrast agent. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, no. 12, art. no. 1831. (2022: 5.3 – IF, Q1 – JCR, 0.811 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/nano13121831">https://doi.org/10.3390/nano13121831</a> Typ: ADCA
  • BEDNÁRIKOVÁ, Zuzana*KUBOVČÍKOVÁ, Martina*ANTAL, IrynaANTOŠOVÁ, AndreaGANČÁR, MiroslavKOVÁČ, JozefSOBOTOVÁ, Radka – GIRMAN, V. – FEDUNOVÁ, DianaKONERACKÁ, MartinaGAŽOVÁ, Zuzana**ZÁVIŠOVÁ, Vlasta**. Silica-magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization and nucleic acid separation potential. In Surfaces and interfaces, 2023, vol. 39, art. no. 102942. (2022: 6.2 – IF, Q1 – JCR, 0.856 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2468-0230. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942">https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102942</a> Typ: ADCA
  • KUBOVČÍKOVÁ, MartinaSOBOTOVÁ, RadkaZÁVIŠOVÁ, VlastaANTAL, IrynaKHMARA, Iryna – LISNICHUK, Maksym – BEDNÁRIKOVÁ, ZuzanaJURÍKOVÁ, Alena – ŠTRBÁK, Oliver – VOJTOVÁ, Jana – MIKOLKA, P. – GOMBOS, Jan – LOKAJOVÁ, Alica – GAŽOVÁ, ZuzanaKONERACKÁ, Martina**. N-Acetylcysteine-Loaded Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 14, art. no. 11414. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms241411414">https://doi.org/10.3390/ijms241411414</a> Typ: ADCA